Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalkin vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu

Hanne Mäkelä (info a nordkalk.com), 9.3.2020

Nordkalk on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2019. GRI (Global Reporting Initiative) -ohjeiston innoittama ja yhtiön hallituksen hyväksymä englanninkielinen raportti esittelee yhtiön vastuullisuusohjelman etenemistä ja konkreettisia saavutuksia vuodelta 2019.

Vastuullisuusohjelmamme rakentuu yhdeksästä painopistealueesta, jotka jakautuvat 27 olennaiseen näkökohtaan ja keskittyvät toimintamme vaikutuksiin ympäristö-, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Kukin painopistealue sisältää johdon sitoumukset, pitkän aikavälin tavoitteet ja keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t), jotka ovat yhteydessä myös johtamisjärjestelmäämme. Nordkalkin johtoryhmä päivitti vastuullisuusohjelman ja johdon sitoumukset uudistetun strategian mukaisiksi vuoden 2020 alussa.

Vastuullisuus on Nordkalkin uuden strategian ytimessä

Visiomme on tulla johtavaksi kalkkikivitoimijaksi, joka keskittyy kestäviin ratkaisuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kehitämme aktiivisesti uusia kalkkikivipohjaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita ja auttavat heitä vähentämään ympäristövaikutuksiaan.

Kasvatamme panostuksiamme kiertotalouden logiikan mukaisissa tuotteissa ja pyrimme hyödyntämään kaikki maaperästä louhimamme materiaalit. Lisäksi keskitymme oman toimintamme haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Näitä ovat erityisesti poltetun kalkin tuotannosta aiheutuvat päästöt sekä mineraalien louhinnan vaikutukset luontoarvoihin ja lähiympäristöön.

Henkilöstömme sitoutuneisuus on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuuden menestyksemme kannalta ja haluammekin pitää hyvää huolta henkilöstöstämme. Haluamme varmistaa, että jokainen voi joka päivä tehdä työtään turvallisesti, ja lopullinen tavoitteemme onkin nolla tapaturmaa.

Varmistaaksemme yrityksemme kannattavan kasvun kehitämme jatkuvasti kalkkikivivarantojamme tulevaisuutta varten ja panostamme toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Ylitimme 100 % materiaalitehokkuustavoitteemme

Vuonna 2019 jatkoimme energiatehokkuustoimiamme suorituskyvyn parantamisohjelmamme puitteissa ja onnistuimme ylittämään vuositavoitteemme. Jatkoimme matkaamme kohti fossiilivapaata tulevaisuutta lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä ja osallistumalla tutkimushankkeisiin, jotka keskittyvät alamme hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Pyrimme hyödyntämään kaikki maaperästä louhimamme materiaalit ja prosesseissamme syntyvät sivuvirrat. Vuonna 2019 onnistuimme ylittämään pitkän aikavälin 100 % materiaalitehokkuustavoitteemme, koska pystyimme hyödyntämään suuria määriä varastoituja kiviaineksia.

Työturvallisuus kehittyi oikeaan suuntaan. LTA1-tapaturmataajuutemme (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden) parani 22 prosentilla ja laski 6,9:een. Vuonna 2018 se oli 8,9.

Vuonna 2019 louhimme yhteensä 13 miljoonaa tonnia kalkkikiveä. Tämä on alle 5 prosenttia yhteenlasketuista kivivarannoistamme, jotka pyrimme turvaamaan vähintään 20 vuodeksi.

Nordkalk Sustainability Report 2019

Lisätiedot: Hanne Mäkelä, viestintä- ja brändijohtaja, puh. +358 50 3858670.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.