Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nokian Alinenjärvi saa syksyllä kaipaamaansa kalkkia

Anne Foley (info a nordkalk.com), 24.1.2020

Happamoituneita vesistöjä voidaan elvyttää kalkitsemalla. Nokialla sijaitsevaa Alinenjärvi-järviketjua kalkitaan seuraavan kerran syksyllä 2020, jolloin edellisestä kalkituksesta tulee kuluneeksi kuusi vuotta.

Nokian kaupungin, Pirkanmaan ELY-keskuksen, KVVY Tutkimus Oy:n ja Nordkalkin edustajat kokoontuivat 23. tammikuuta keskustelemaan Alinenjärven tilasta ja kalkituksen käytännön järjestelyistä. Aluksi tutustuttiin vesianalyysien tuloksiin, jotka osoittavat uuden kalkkikäsittelyn tarpeelliseksi.  

Nordkalkin entinen omistaja Partek sitoutui 100-vuotisjuhlansa kunniaksi vuonna 1998 huolehtimaan Nokian Alinenjärvi-järviketjun vedenlaadusta sadan vuoden ajan. Kalkituksia on vuoden 1998 jälkeen tehty vuosina 2001, 2003, 2007 ja 2014 ja järvien happamuustilannetta on seurattu vuosittain. 

Kalkin avulla kohdevesistön vedenlaatu voidaan palauttaa sille tasolle, jolla se oli ennen happamoitumista. Vesistön happamoituessa veden pH laskee, haitallisten metallien pitoisuudet lisääntyvät, monet kasvi- ja eläinlajit katoavat ja arvokalojen kannat romahtavat.  

Vuoden 2014 kalkitus taltioitiin:
Katso video

meeting Nokia 23JAN2020 800

Seuraavaa kalkitusta suunnittelemassa Nokian kaupungin, Pirkanmaan ELY-keskuksen, KVVY Tutkimus Oy:n ja Nordkalkin edustajat.

Lisätietoja: 
Anne Foley, 020 753 7101

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.