Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Laaja tutkimushanke rakennekalkituksesta

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 13.12.2019

Rakennekalkin avulla voidaan vähentää nopeasti maatalouden ravinnepäästöjä vesistöihin, minkä monet Ruotsissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet. Menetelmän tehokkuutta testataan nyt laajassa suomalaisessa tutkimushankkeessa, joka on osa ympäristöministeriön käynnistämää Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa 2019-2023.

Turun ammattikorkeakoulun luotsaamassa Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelumenetelmänä -hankkeessa tutkitaan rakennekalkin toimivuutta ja sopivuutta erilaisissa olosuhteissa ja eri maalajeilla. Tavoitteena on tutkia rakennekalkin vaikutuksia vesistökuormitukseen, maaperään ja satoon sekä selvittää optimaaliset käyttömäärät ja levitysajankohdat. 

Levitys1 550

Tutkimustyötä tehdään sekä laboratorioissa että pelloilla Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Eurajoen valuma-alueella toteutetaan 2020 syksyllä rakennekalkin peltolevityskoe yhteistyössä valuma-alueen viljelijöiden kanssa. Paimiossa on jo tänä syksynä levitetty rakennekalkkia kolmelle Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen koekentälle. Kolmas pilottikohde sijaitsee Turun kaupungin omistamilla pelloilla Turun seudulla. Myös Kangasalan Pakkalanjärven valuma-alueen vuoden 2018 rakennekalkituksen vaikutusten seurantaa jatketaan.

Muokkaus3 550

Hankkeessa mukana ovat Pyhäjärvi-instituutti, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Turun kaupunki ja ProAgria Länsi-Suomi. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jonka toimenpiteistä mittavin on Saaristomeren valuma-alueen peltojen kipsikäsittely. Rakennekalkin lisäksi ohjelman puitteissa tutkitaan kuitulietteen käyttöä vesiensuojelussa.

 Lue lisää: proagria.fi/rakennekalkki

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.