Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk mukana yhteiskuntavastuuraportoinnissa Kaivosvastuu.fi -sivustolla

Susan Heiskala (info a nordkalk.com), 2.10.2019

Nordkalk ja moni muu kaivosalan yritys toimittaa joka vuosi Kaivosvastuu -sivustolle yhteiskuntavastuuraportin, josta käy ilmi toiminnan tärkeimmät luvut ja ajankohtaiset projektit. Kaivosvastuun vuosittaisessa raportoinnissa mukana olon avulla välitämme avoimesti tietoa vastuullisesta toiminnastamme.

NordkalkPargasAir22Aug2019 2 700

Kuva: Paraisten satama-alue, jossa Nordkalk on merkittävä toimija

Kaivosvastuu.fi on kestävän kaivostoiminnan verkosto, joka tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Verkosto mahdollistaa tietojen ja kokemusten jakamisen sekä edesauttaa entistä vastuullisempien toimintatapojen rakentamista ja käyttöön ottamista. Yhteistyön tuloksena syntyy konkreettisia toimintamalleja, raportteja ja muita keinoja, jotka auttavat kaivosteollisuutta toimimaan vastuullisemmin.

Vuosittainen raportointi pitää sisällään kaivosalan yrityksille tyypilliset tiedot kuten tuotantomäärät, malmivarat, kaivosalueiden pinta-alat, tilastot työntekijöistä ja turvallisuudesta sekä ympäristökäytännöt. Nordkalk raportoi myös erikseen suurimpien paikkakuntien eli Lappeenrannan, Paraisten ja Tytyrin tärkeimmät avainluvut.

Limestone-unloading_700px.jpg

Kuva: Nordkalkin kalkkikiveä käytetään moniin eri käyttökohteisiin.

Kerromme myös miten kaivostoiminta vaikuttaa lähiympäristöön ja elinkeinoihin. Kaivostoiminta työllistää sekä suoraan että välillisesti paikkakuntalaisia, joko urakoitsijoina tai palveluiden tuottajina. Kaivoksien yhteydessä harjoitetaan liiketoimintaa hyödyntäen vanhoja kaivostiloja, esimerkiksi museo- ja ravintolatoimintaa sekä hissitekniikan kehittämistä. Nordkalkin kaivostoiminta on jatkunut yli 100 vuotta, joten kaivosalueet ovat mukautuneet osaksi paikallista yhteisöä. Teemme myös jatkuvasti sidosryhmäyhteistyötä esim. kaupungin edustajien ja naapurien kanssa sekä tuemme paikallisia yhdistyksiä ja tapahtumia. Tärkeimpinä sidosryhmäviestinnän kanavina ovat nettisivut, sosiaalisen median kanavat, paikallislehdet ja vuosiraportit. 

Nordkalk on myös mukana monessa tutkimus- ja yhteistyöhankkeessa. Vuonna 2018 Nordkalkin Suomen yksikkö oli mukana ainakin 7:ssä eri hankkeessa. 

Sidestone-700px.jpg

Kuva: CircVol-hankkeessa selvitetään polttoprosessissa syntyvän pölyn hyödyntämistä maamassojen stabiloinnissa.

Nordkalkin ja muiden kaivosalan yritysten vuoden 2018 yhteiskuntavastuuraportit löytyvät täältä:
www.kaivosvastuu.fi/yhteiskuntavastuuraportti-2018/

Lisätietoja: Anne Foley

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.