Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Säkylässä rakennekalkitaan savimaita

Susan Heiskala (info a nordkalk.com), 25.9.2019

Eurajoen vesistöalueen (mukaan lukien Pyhäjärvi) veden laadun suurin yksittäinen uhkatekijä on edelleen liian suuri ulkoinen ravinnekuormitus. Siksi kuormituksen vähentäminen on myös sekä JOKIohjelman että Pyhäjärven suojeluohjelman tärkein toimenpide. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin sopeutumisessa keskeiseksi asiaksi nousee maan hyvä kasvukunto, joka varmistaa sekä ravinteiden että veden pidättymisen maaperässä.

Yksi näistä tärkeistä toimenpiteistä on rakennekalkitus. Rakennekalkki sopii erityisen hyvin savimaille, joissa on vähintään 15 % savea. Rakennekalkituksessa savipitoinen viljelysmaa käsitellään aktiivista kalkkia (CaO tai Ca(OH)2) sisältävällä kalkitusaineella. 

Levitys1_700.jpg

Oikein toteutettuna ja kohdennettuna menetelmä parantaa pitkäaikaisesti maan mururakennetta ja vedenläpäisevyyttä, pienentäen eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

"Rakennekalkki mm. estää fosforin valumisen pois pelloilta sadevesien mukana. Näin ollen fosfori pääsee sitoutumaan kasveihin ja tuo parempia satoja", kertoo Nordkalkin tuotekehityspäällikkö Anne-Mari Aurola.

Lastaus2_700.jpg

Ketelinojan valuma-alueella Säkylässä rakennekalkitaan yhteensä kolme savipitoista peltoa. Peltojen yhteispinta-ala on hieman yli 25 hehtaaria. Pellot sijaitsevat Pyhäjärven valuma-alueella, noin 2 km päässä rannasta. Kalkitusaineena käytetään Nordkalk Fostop Rakennekalkkia.

Muokkaus3_700.jpg

Rakennekalkituksen suorittaa Nordkalk urakoitsijoineen. Projekti toteutetaan yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin ja paikallisten viljelijöiden kanssa. Rakennekalkitus rahoitetaan Euran ja Säkylän Opintorahastoyhdistys r.y:n lahjoitusvaroin sekä JOKIohjelman varoin.

Tilaisuus1_700.jpg

Myös lehdistön edustajat tulivat paikan päälle haastattelemaan Nordkalkin ja Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijoita rakennekalkitusprojektista. 

Kuvat: Terhi Anttila, Nordkalk


Katso alta video Säkylän rakennekalkituksesta!

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.