Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Perjantai 13. on valtakunnallinen Tapaturmapäivä

Susan Heiskala (info a nordkalk.com), 13.9.2019

Jotta voimme mennä kotiin terveenä työpäivän päätteeksi myös 13. päivä perjantaina, tarvitaan turvallinen työympäristö sekä oikeanlaiset työkalut ja varusteet. Lisäksi tarvitaan oikeanlaista asennetta – jokaisen tulee olla motivoitunut huolehtimaan itsestään ja kollegoistaan.

Oppi tuliaisena Amerikasta

Nordkalkissa on tehty järjestelmällistä turvallisuustyötä vuodesta 1930 - kiitos yhtiön silloisen toimitusjohtaja Emil Sarlinin, joka oli tuonut työturvallisuusajattelun tuliaisena Amerikan matkaltaan. Sitoutuminen työterveys ja -turvallisuusasioihin on tärkein prioriteettimme ja olennainen osa kaikkia toimintojamme. Työ saa kiitosta myös henkilöstöltä. Uusia nordkalklaisia haastatellessa esiin nousee lähes aina yllätys siitä, miten paljon turvallisuuteen panostetaan.

- Aloittaessani yhtiössä minut yllätti Nordkalkin korkeatasoinen työturvallisuus. Kaikki yhtiössä huolehtivat työturvallisuudesta, joka onkin äärettömän tärkeää edustamallamme teollisuuden alalla, kertoo Piotr Sliwinski Nordkalkin Puolan-organisaatiosta.

Työympäristön tulee olla hyvä ja turvallinen

Hyvä ja turvallinen työpaikka on yksi Nordkalkin strategisista painopistealueista. Suojaus ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat keinoja, joilla työturvallisuutta lisätään. Nordkalkissa käytetään useita menetelmiä, joita noudattamalla pystymme pienentämään tapaturmariskejä. Yksi näistä menetelmistä on ”Take 5”.

Suunnittelemalla työt etukäteen ja arvioimalla työn riskit vältytään mahdollisilta tapaturmilta. Take 5 tarkoittaa käytännössä, että kun käyttää vähän aikaa miettimiseen ja suunnittelemiseen, työ voidaan tehdä nopeammin, helpommin ja turvallisemmin.                     

Take 5_Heinonen_700.jpg

1. pysähdy miettimään 
2. tunnista vaaratekijä,
3. arvioi riskit
4. ota käyttöön varotoimet
5. tee työtehtävä turvallisesti. 

Turvallisuus on edellytys kaikelle mitä teemme

Meillä on lupa tehdä virheitä, mutta meillä ei ole lupaa jättää niihin johtaneita syitä korjaamatta ja tapaturmia raportoimatta. Nordkalkissa jokaisen vastuulla on varmistaa, ettei oma tai työtoverin terveys vaarannu. Jokaisen on myös tehtävä kaikkensa edistääkseen turvallisuutta ja osallistuttava sisäiseen turvallisuustyöhön.

Teemme työturvallisuustyötä tänäänkin sen eteen, että voimme mennä kotiin terveinä perjantaina 13. päivä – ja joka päivä.

Turvallista tapaturmapäivää!

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.