Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk saa toimittaa vettä Gotlannin kunnalle ja jatkaa louhintaa Klinthagenissa

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 28.5.2019

​Ruotsin Maa- ja ympäristötuomioistuin myönsi 27.5.2019 Nordkalkille luvan jatkaa ja laajentaa toimintaa nykyisessä Klinthagenin kalkkikivilouhoksessa Pohjois-Gotlannissa. Lupa käsittää enintään 3,5 miljoonan tonnin vuosilouhinnan kokonaismäärän ollessa 26,8 miljoonaa tonnia. Lupa käsittää lisäksi louhosvettä koskevan muutoksen, joka antaa Nordkalkille mahdollisuuden toimittaa osan louhosvedestä kunnan (Region Gotland) vesihuoltoverkostoon.

Uuden luvan turvin Nordkalk voi hyödyntää sekä korkealaatuista kalkkikiveä että merkelikiveä. Kivilaatuja sekoittamalla voidaan olemassa olevia varastoja hyödyntää niin, että louhoksen elinikä pitenee. Uusi lupa käsittää sekä olemassa olevan toiminnan että neljä uutta louhosaluetta, joista kaksi sijaitsee nykyisen kaivosalueen sisäpuolella ja kaksi sen ulkopuolella.

Koska Pohjois-Gotlannissa on viime vuosina kärsitty vesipulasta, solmivat kunta (Region Gotland) ja Nordkalk viime vuonna aiesopimuksen, jonka mukaan osa louhoksen ylijäämävedestä hyödynnettäisiin kunnallisessa vesihuollossa. Lupa käsittää enintään 300 000 m3 toimittamisen kunnalliseen vesijohtoverkostoon sekä pumppujen ja pumppuaseman asennuksen ja muita tähän liittyviä toimenpiteitä. Osa louhosvedestä johdetaan edelleen läheiseen puroon taimenien kutualueelle parantamaan kalojen elinympäristöä.

Lehdistötiedote ruotsiksi internet-sivulla​ 

Lisätietoja:

Eva Feldt, viestintäpäällikkö, +46 (0)10-476 26 64, +46 (0)739-20 10 86

Ola Thuresson, yksikönpäällikkö, Storugns, +46 (0)10-476 26 81 ​

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.