Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Kurkkaa kaivoon ennen mökkikauden aloitusta

(info a nordkalk.com), 4.5.2018

Hapan käyttövesi on yleinen ongelma Suomessa. Se on terveydelle vaaratonta, mutta aiheuttaa värjäytymiä kylpyhuonekalusteisiin. Nordkalkin Aito Kaivokalkki on helppokäyttöinen ja turvallinen valinta veden pH:n nostoon.

Suomessa kotitalouksien käyttövesikaivojen yleisin ongelma on hapan pohjavesi, sillä maaperässä on vain vähän neutraloivaa kalkkikiveä. Koko maassa suurin osa yksityistalouden kaivoista on rengaskaivoja, joista noin puolet on kesämökeillä.

- Hapan juomavesi ei ole terveydelle vaarallista, mutta se värjää kylpyhuonekalusteita, kertoo Pertti Virtanen Kaivohuolto Vipe Oy:sta.

Virtanen on huoltanut ja kuntotarkastanut suomalaisia käyttövesikaivoja jo kahdenkymmenenviiden vuoden ajan.

Happamuus syövyttää putkistoja

- Ongelma on hyvin tavallinen koko maassa. Vesianalyysit ovat osoittaneet, että suuressa osassa suomalaisista rengaskaivoista vesi on hapanta. Suositeltu alaraja veden pH:lle on 6,5, kertoo Virtanen.

Hapanta vettä ei voi silmämääräisesti tunnistaa, mutta kylpyhuoneessa sen aiheuttamat seuraukset on helppo havaita.

- Hapan vesi syövyttää putkistoja, minkä seurauksena kylpyhuonekalusteisiin pinttyy vihreitä ja ruskeita raitoja. Kupariputkista irtoava vihreä väri tarttuu helposti myös vaaleisiin hiuksiin.

Veden pH mittaus

Helppo käyttää kotioloissa

Virtanen käyttää kaivovesien neutralointiin Nordkalkin valmistamaa Aito Kaivokalkki-kalkkikivirouhetta.

- Kaivokalkki soveltuu kaikkiin rengaskaivoihin. Se nostaa veden pH:ta, alkaliteettia ja kovuutta, kertoo Virtanen.

Samaa tuotetta käytetään myös vesihuoltolaitoksilla.

- Jokaisen on helppo käyttää Kaivokalkkia itse, ammattilaisen apua ei välttämättä tarvita. Veden happamuuden voi tarkistaa apteekista saatavien pH-liuskojen avulla.

Tarvittaessa kaivon pohjalle lisätään Kaivokalkkia noin 20 cm kerros. Menekki ja lisäystarve riippuvat kaivoveden laadusta ja veden kulutuksesta.

Kaivon kalkitus 500

Luonnonmukainen ja turvallinen

Kaivokalkki on luonnonmukainen vaihtoehto huolehtia juomaveden hyvästä laadusta. Tuotetta on turvallista käyttää, sillä siihen ei liity minkäänlaista terveydelle vaarallista yliannostusriskiä.

- Kaivokalkki on kotimaista, murskattua ja seulottua kalkkikiveä. Tuote on hygienisoitu kuumentamalla, kertoo myyntipäällikkö Minna Rännäli Nordkalkilta.

Hyvä hygienia on muistettava myös tuotetta varastoitaessa ja käytettäessä. Kaivoon ei saa päästää työvälineiden tai -vaatteiden mukana bakteereita tai orgaanista ainesta.

Tarkista myös kaivon yleiskunto

Virtanen kehottaa kiinnittämään huomiota veden happamuuden lisäksi myös käyttövesikaivon yleiseen puhtauteen ja kuntoon.

- Ongelmia aiheuttavat etenkin rikkinäiset tai vuotavat kansirakenteet. Yleinen huoltamattomuus näkyy vedessä saostumina, kertoo Virtanen.

Kaivoveden laatua ja kuntoa kannattaakin seurata säännöllisesti.

- Etenkin keväällä ennen mökkikauden aloitusta on hyvä kurkata kaivoon, sillä talvella lämmin vesi on voinut houkutella sinne pieneläimiä.

Juomaveden laadun varmistamiseksi on suositeltavaa teettää vesianalyysi aika ajoin. Näytteen voi lähettää tai viedä vesilaboratorioon tutkittavaksi.

- Suosittelemme kääntymään ammattilaisen puoleen, mikäli kaivo kaipaa kokonaisvaltaista huoltoa, kertoo Rännäli.


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.