Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Kaivoksen laajennussuunnitelmia esiteltiin naapureille Paraisilla

Anne Foley (info a nordkalk.com), 7.2.2017

Nordkalk laajentaa Paraisten kaivosta Limbergin louhoksen Sarlininkadun puoleisessa päässä. Kaivoksen reuna siirtyy 30 metriä lähemmäs katua entisen Seuraintalon tontille. Sarlininkadun reunalle rakennetaan aita ja kolme metriä korkea suojavalli, joka toimii ääni- ja näköesteenä. Liikenne Sarlininkadulla jatkuu entiseen tapaan.

Pargas_expansion_2017

Nordkalk kertoi suunnitelmistaan joulukuun alussa ja kutsui 2. helmikuuta 2017 laajennusalueen lähellä asuvat tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen. Naapureita kiinnostivat liikenne, melu, pöly ja räjäytysten aiheuttama tärinä. Suunniteltu muutos on nykytilanteeseen verrattuna pieni niin alueeltaan kuin ympäristövaikutuksiltaan, eikä se esimerkiksi edellytä uutta ympäristölupaa.

Työt alkavat maanpoistolla, näillä näkymin kesän jälkeen. Maa-aines hyödynnetään osin suojavallin rakentamisessa ja osin läjitetään kaivosalueella Hundbanalle, mikä tuntuu parin viikon ajan liikenteen lisääntymisenä Skräbbölentiellä. Maan pinnalta alkava varsinainen louhinta saattaa aluksi lisätä poraamisen aiheuttamaa melua, mutta työn edetessä louhoksen alemmille tasoille toiminta on yhtä huomaamatonta kuin parhaillaankin. Ylimmän penkereen louhinta toteutetaan parin vuoden kuluessa siten, että räjäytyksiä ja niihin liittyviä töitä tehdään muutaman viikon periodeissa. Näin mahdollinen meluhaitta on lyhytaikainen.

Louhintaräjäytyksiä suoritetaan eri puolilla kaivosta parhaillaan 2-3 päivänä viikossa. Laajennusosan ylimmän tason louhinta edellyttää korkeintaan kymmentä räjäytystä.

Louhintaräjäytysten aiheuttamia tärinöitä mitataan neljässä eri pisteessä lähellä kaivosta. Tärinän tuntemuksen lisäksi räjäytys avolouhoksessa aiheuttaa paineaallon. Se voi helisyttää ikkunoita kaivoksen lähistöllä, mutta vaarallinen se ei ole. Paine ja tärinä etenevät räjäytyskohdasta eri suuntiin: Limbergin louhoksesta tärinä etenee itään kohti kaupunkia ja paineaalto länteen eli kaivokseen, jonka seinämistä se kuitenkin saattaa heijastua esim. koulukeskuksen suuntaan. Jopa pilvinen sää voi vaikuttaa paineaallon suuntautumiseen.

Paraisilla louhitaan vuodessa yli kaksi miljoonaa tonnia kiveä, josta kaksi kolmasosaa on kalkkikiveä. Sitä käytetään rakennusaine- ja rehuteollisuudessa, maanparannuksessa ja vedenpuhdistuksessa. Sivukiven käyttö infrastruktuurin rakentamisessa on kasvussa.

Laajennusosa sisältää noin miljoona tonnia kalkkikiveä, joka hyödynnetään vähitellen, eli vuotuinen louhintamäärä pysyy ennallaan. Kyseessä on louhinnan optimointi, jolla varmistetaan erilaatuisten kivien saanti pitkällä tähtäimellä ja siten toiminnan jatkuminen mahdollisimman pitkään.  

Anne Foley

Åbo Underrättelser och Yle Åboland rapporterade om utvidgningen på svenska:
www.abounderrattelser.fi/news/2017/02/nordkalk-utvidgar-gruvan-i-pargas.html
svenska.yle.fi/artikel/2017/02/03/dagbrottet-i-pargas-forstoras-kommer-narmare-pargas-centrum

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.