Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Lappeenrannan ilmoitustaulu

Yleistä louhintaräjäytyksistä

Louhintaräjäytyksiä tehdään keskimäärin kolmena päivänä viikossa klo 13:34. Räjäytyksestä ilmoittaa merkkiääni, joka on aluksi 3 minuuttia katkonainen ja yhden minuutin yhtenäinen.

Tärinämittauksia tehdään jatkuvatoimisesti kiinteillä mittauslaitteilla, joista yksi sijaitsee aivan avolouhoksen vieressä tehdasalueella. Muut kaksi sijaitsevat seuraavissa kohteissa:

 • Paraistentie 2
 • Mäntysuonkatu 4

Lisäksi käytössä on kaksi siirrettävää mittaria, jotka voidaan tarvittaessa asentaa lähialueen rakennuksiin pyynnöstä.

Palautetta Nordkalkille voi lähettää osoitteeseen info a nordkalk.com, josta viestintä ohjaa ne oikealle henkilölle. Aiherivillä on hyvä olla mukana sana Lappeenranta.

Tutustu Lappeenrannan toimipaikkaan.

6.6.2022
Naapuri-info liittyen räjäytyksiin ja tärinöihin

Jouduimme vähäisen osallistujamäärän vuoksi siirtämään tälle illalle suunnitellun tärinäinfon elokuulle.

24.5.2022
Naapuri-info liittyen räjäytyksiin ja tärinöihin

Nordkalk järjestää maanantaina 6.6 klo 17 infotilaisuuden liittyen räjäytyksiin ja tärinöihin Lappeenrannassa. Olet lämpimästi tervetullut infoon!

 Tilaisuus järjestetään Teamsin kautta.

Tilaisuuden ohjelma:

 • Tervetuloa ja kokouskäytänteet
 • Nordkalkin räjäytykset Lappeenrannassa lyhyesti (Jouni Heinonen, Nordkalk)
 • Yleistä tietoa räjäytyksistä ja räjäytysten aiheuttamasta tärinästä (Lauri Fagerström, Forcit Consulting)
 • Kysymyksiä & vastauksia

Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään perjantaina 3.6.2022. sähköpostilla osoitteeseen info a nordkalk.com. Aiheriville "Naapuri-info 6.6."

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki tilaisuuteen maanantain 6.6 aikana.

Voit halutessasi välittää kutsua eteenpäin myös muille asiasta kiinnostuneille.

Lisätietoja aiheesta antaa:
Jouni Heinonen
puh. 040 531 1392, 020 753 7585
sähköposti: jouni.heinonen a nordkalk.com


Maanpoistotyöt käynnistyvät Ihalaisen tehdasalueella

Nordkalk käynnistää toukokuussa maanpoistotyöt Ihalaisen tehdasalueella. Maanpoisto tehdään, jotta voimme jatkossa laajentaa louhintaa kaivoksen luoteisosaan ns. entiselle Parocin alueelle. Maanpoisto on jatkoa vuosina 2017 - 2018 alueella tehdylle tehtaiden purulle.

Urakka-aika: 5/2022 - 9/2024
Pääurakoitsija: Kuljetusliike Nikkilä Oy
Työaika: ympäristöluvan mukaisesti arkisin klo 06:00 - 22:00, mutta työt tehdään pääasiassa arkisin klo 06:00-16:00.

 Työvaiheet (aikataulu voi vielä tarkentua)

 • Puuston poisto kaivoksen reunalta (käynnistynyt huhtikuussa 2022)
 • Betonitien purku (touko - kesäkuu 2022)
 • Siiloterminaalin purku (kesä - heinäkuu 2022)
 • Teräsponttiseinän asennus luiskarakenteeseen radan suuntaisesti (elo - lokakuu 2022).
 • Maansiirtotyöt (6/2022 - 9/2024)

Betonirakenteiden purku vaatii erillisen luvan, joka on parhaillaan käsittelyssä Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnassa. Purettavista rakenteista on tehty haitta-ainetutkimus, jonka mukaan ne voidaan kierrättää ja hyödyntää kohteen maanrakennustöissä.

Toukokuussa alueelle asennetaan myös monitorointijärjestelmä, joka pitää sisällään pohjaveden pinnan sekä mahdollisten maan liikkeiden ja painumien seurantaa.

Lisätietoja aiheesta antaa:
Jouni Heinonen, yksikönpäällikkö, Nordkalk Lappeenranta
puh. 040 531 1392 tai 020 753 7585
sähköposti: jouni.heinonen a nordkalk.com

maantäyttöalue

Työmaa-alue


21.2.2022

Kutsu Nordkalkin naapuri-infoon 10.3. klo 18

Nordkalk järjestää torstaina 10.3. klo 18 Ojala-Tuomelan asukkaille ajankohtaisinfon liittyen Lappeenrannan yksikön kuulumisiin ja rikastushiekan läjitykseen liittyvän ympäristölupaprosessin tilanteeseen. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi info järjestetään Teamsin kautta.

Tilaisuuden ohjelma:

 • Tervetuloa ja kokouskäytänteet
 • Yleiskatsaus Nordkalkin Lappeenrannan ja lupaprosessin tilanteeseen, yksikönpäällikkö Jouni Heinonen, Nordkalk
 • Ilmanlaatumittaukset Ojala-Tuomelassa, Antti Manninen ja Mika Vestenius, Ilmatieteen laitos
 • Uudet pölyämisen torjuntakeinot, kehitysinsinööri Hanna Kukkula, Nordkalk
 • Uudet kiertotalousratkaisut rikastushiekan hyödyntämiseksi, kiertotaloudesta vastaava johtaja Annica Lindfors, Nordkalk
 • Kysymyksiä & vastauksia

Ilmoittautumiset viimeistään 8.3.2022 sähköpostitse osoitteeseen info a nordkalk.com. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki tilaisuuteen keskiviikon 9.3. aikana.

 Lämpimästi tervetuloa!

 Ystävällisin terveisin,

Hanne Mäkelä, Nordkalk viestintä ja
Jouni Heinonen, yksikönpäällikkö, Nordkalk Lappeenranta

Lisätietoja aiheesta antaa:
Jouni Heinonen
puh. 040 531 1392, 020 753 7585
sähköposti: jouni.heinonen a nordkalk.com


22.12.2021 Nordkalk on yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa käynnistänyt jatkuvan ilmanlaadun mittauksen Lappeenrannan Ojala-Tuomelan alueella. Se jatkuu aina helmikuun 2023 loppuun asti. Mittaustuloksia voi seurata reaaliajassa Ilmatieteen laitoksen www-sivuilta.

”Mittaus antaa kattavan kuvan alueen ilmanlaadun nykytilasta koko kalenterivuoden ajalta ja ylikin. Jatkossa pystymme hyödyntämään tätä tietoa toimintamme kehittämisen ja ympäristölupaan liittyvien mallinnusten pohjana”, kertoo Nordkalkin Lappeenrannan yksikönpäällikkö Jouni Heinonen.

Ilmatieteen laitos mittaa Koivistonkadulle sijoitetulla jatkuvatoimisella laitteistolla ilmanlaatuun vaikuttavien hiukkasten pitoisuuksia. Tulosten tulkinnan tueksi säätilaa havainnoidaan mittaamalla samanaikaisesti tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa, ilman suhteellista kosteutta sekä ilmanpainetta.

Vastaavanlaista kokonaisuutta käytetään Suomessa laajasti ilmanlaadun seurannassa Mittaus käynnistyi marraskuussa PM 2.5 pienhiukkasten osalta ja viime viikolla myös PM 10 hiukkasten osalta. Mittauksia voi seurata hankkeen verkkosivuilta: Ilmatieteen laitos - ilmanlaadun asiantuntijapalvelut (fmi.fi) .

Nordkalk ja Ilmatieteen laitos järjestävät aiheeseen liittyen ensimmäisen naapurustoinfon helmikuussa 2022,  jolloin mittausdataa on jo hyvin saatavilla.

Lisätietoja
Jouni Heinonen, yksikönpäällikkö, Nordkalk Lappeenranta, jouni.heinonen(at)nordkalk.com
Antti Manninen, Ilmatieteen laitos, antti.manninen(at)fmi.fi

15.10.2021 Nordkalk on päättänyt ottaa aikalisän ympäristölupamuutosprosessissa liittyen rikastushiekan läjitykseen. Näin saamme lisää aikaa paikalliseen vuoropuheluun, tarvittavien lisäselvitysten tekemiseen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen kartoittamiseen. Tavoitteenamme on löytää mahdollisimman toimiva ratkaisu alueelle sekä kehittää uusia hyötykäyttömahdollisuuksia rikastushiekalle. 

Lue lisää täältä.

26.5.2021 Jos haluatte jatkossa saada sähköpostiinne tietoa koillisläjitysalueen lupamuutoksen etenemisestä ja/tai seuraavista kokouksista, tilaattehan infokirjeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info a nordkalk.com. Sähköpostiosoitteita ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän asian etenemisestä tiedottamiseen.

12.5.2021 Nordkalk täydentää ympäristölupamuutoshakemustaan Lappeenrannassa

Jatkokeskustelu lähialueen asukkaille järjestetään Teams-kokouksena tiistaina 25.5. klo 18:00. Asukkaat voivat ilmoittautua tilaisuuteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info a nordkalk.com.

30.4.2021 Nordkalk hakee muutosta Lappeenrannan kaivoksen läjitysalueelle

Aiheeseen liittyen järjestetään lähialueen asukkaille virtuaalinen keskustelutilaisuus keskiviikkona 12.5. klo 18:00. Asukkaat voivat ilmoittautua tilaisuuteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info a nordkalk.com.

29.4.2021: Nordkalk hakee muutosta Lappeenrannan Ihalaisen kaivoksen sekä kalsiitti- ja wollastoniitti -rikastamoiden  toimintaa  koskevaan ympäristölupaan (nro 190/2014/1). Muutos koskee voimassa olevassa ympäristöluvassa sivukivien ja pintamaiden läjitykseen osoitettua ns. koillisläjitysaluetta, joka nyt esitettävän hakemuksen mukaan muutettaisiin soveltuvaksi myös rikastushiekan kuivaläjitykseen. Lupa sivukivien ja pintamaiden läjitykseen alueelle on ollut voimassa vuodesta 2014 lähtien. 

Hakemus kokonaisuudessaan on parhaillaan nähtävillä Aluehallintoviraston sivuilla:
Ihalaisen kaivoksen koillisläjitysalueen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Lappeenranta

 


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.