Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Lappeenrannan ilmoitustaulu

Yleistä louhintaräjäytyksistä

Louhintaräjäytyksiä tehdään keskimäärin kolmena päivänä viikossa klo 13:34. Räjäytyksestä ilmoittaa merkkiääni, joka on aluksi 3 minuuttia katkonainen ja yhden minuutin yhtenäinen.

Tärinämittauksia tehdään jatkuvatoimisesti kiinteillä mittauslaitteilla, joista yksi sijaitsee aivan avolouhoksen vieressä tehdasalueella. Muut kaksi sijaitsevat seuraavissa kohteissa:

  • Paraistentie 2
  • Mäntysuonkatu 4

Lisäksi käytössä on kaksi siirrettävää mittaria, jotka voidaan tarvittaessa asentaa lähialueen rakennuksiin pyynnöstä.

Palautetta Nordkalkille voi lähettää osoitteeseen info a nordkalk.com, josta viestintä ohjaa ne oikealle henkilölle. Aiherivillä on hyvä olla mukana sana Lappeenranta.

Tutustu Lappeenrannan toimipaikkaan.

15.10.2021 Nordkalk on päättänyt ottaa aikalisän ympäristölupamuutosprosessissa liittyen rikastushiekan läjitykseen. Näin saamme lisää aikaa paikalliseen vuoropuheluun, tarvittavien lisäselvitysten tekemiseen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen kartoittamiseen. Tavoitteenamme on löytää mahdollisimman toimiva ratkaisu alueelle sekä kehittää uusia hyötykäyttömahdollisuuksia rikastushiekalle. 

Lue lisää täältä.

26.5.2021 Jos haluatte jatkossa saada sähköpostiinne tietoa koillisläjitysalueen lupamuutoksen etenemisestä ja/tai seuraavista kokouksista, tilaattehan infokirjeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info a nordkalk.com. Sähköpostiosoitteita ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän asian etenemisestä tiedottamiseen.

12.5.2021 Nordkalk täydentää ympäristölupamuutoshakemustaan Lappeenrannassa

Jatkokeskustelu lähialueen asukkaille järjestetään Teams-kokouksena tiistaina 25.5. klo 18:00. Asukkaat voivat ilmoittautua tilaisuuteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info a nordkalk.com.

30.4.2021 Nordkalk hakee muutosta Lappeenrannan kaivoksen läjitysalueelle

Aiheeseen liittyen järjestetään lähialueen asukkaille virtuaalinen keskustelutilaisuus keskiviikkona 12.5. klo 18:00. Asukkaat voivat ilmoittautua tilaisuuteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info a nordkalk.com.

29.4.2021: Nordkalk hakee muutosta Lappeenrannan Ihalaisen kaivoksen sekä kalsiitti- ja wollastoniitti -rikastamoiden  toimintaa  koskevaan ympäristölupaan (nro 190/2014/1). Muutos koskee voimassa olevassa ympäristöluvassa sivukivien ja pintamaiden läjitykseen osoitettua ns. koillisläjitysaluetta, joka nyt esitettävän hakemuksen mukaan muutettaisiin soveltuvaksi myös rikastushiekan kuivaläjitykseen. Lupa sivukivien ja pintamaiden läjitykseen alueelle on ollut voimassa vuodesta 2014 lähtien. 

Hakemus kokonaisuudessaan on parhaillaan nähtävillä Aluehallintoviraston sivuilla:
Ihalaisen kaivoksen koillisläjitysalueen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Lappeenranta

 


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.