Lehdistötiedotteet

Nordkalk turvaa tulevaisuuttaan kilpailukykyisellä organisaatiolla

(info a nordkalk.com), 30.10.2019

Kalkkikiviyhtiö Nordkalk julkaisi uuden toimintamallinsa 2. syyskuuta. Nyt uusi organisaatiorakenne on valmis. Uusi rakenne tarkoittaa monia muutoksia vastuissa ja merkittävää tehtävien vähennystä koko yhtiössä.

”Tämä on yksi suurimmista Nordkalkissa koskaan tehdyistä muutoksista. Muutos ei ole helppo, mutta se on ehdottoman tarpeellinen Nordkalkin tulevaisuuden ja kasvun ja myös tulevaisuuden työpaikkojen turvaamiseksi,” sanoo CEO Paul Gustavsson.

Syyskuussa alkaneiden YT-neuvotteluiden tuloksena Suomesta vähenee 62 tehtävää, Puolasta 12 ja Baltian maista 9 tehtävää. Ruotsissa vähennettävien tehtävien lukumäärä tulee olemaan 23 mukaan lukien Storugnsin 16 työpaikkaa erillisten 19. lokakuuta päättyneiden neuvotteluiden tuloksena.

Suomessa vähennykset kohdistuvat suuriin paikkakuntiin: Parainen 25 tehtävää, Lappeenranta 21 tehtävää ja Tytyri-Sipoo 16 tehtävää. Vähennykset eivät koske Vimpelin, Vampulan ja Kokkolan toimipaikkoja.

Vähennykset kohdistuvat sekä tuotantoon että toimihenkilöihin. Vähennyksissä on mukana joitakin eläköitymisiä, määräaikaisten työsopimusten päättymisiä ja henkilöitä, jotka ovat irtisanoutuneet yhtiön palveluksesta.

Kun otetaan huomioon kaikki tänä vuonna toteutuneet eläköitymiset, irtisanoutumiset ja työtehtävien vähennykset, joiden yhteydessä tilalle ei ole palkattu uutta henkilöä, Nordkalkissa on 163 työpaikkaa vähemmän. Kun suunnitelluista vähennyksistä kerrottiin syyskuussa, arvioitu vähennystarve oli enintään 200, joista 90 Suomessa.  

Uusi organisaatio astuu voimaan 1. marraskuuta.

Nordkalk on kärsinyt pitkään vaikeasta markkinatilanteesta, heikentyneestä myynnistä ja kustannusinflaatiosta. Vuoden 2019 alussa käynnistettiin muutosohjelma, jonka tavoitteena on parantaa suorituskykyä ja kannattavuutta pitkällä tähtäimellä. Nordkalk päätti muuttaa myös toimintamallinsa nopeuttaakseen kehitystä.

 

Lisätietoja:
Paul Gustavsson, toimitusjohtaja, +46 10 476 2544

Limestone_2017_700px.jpg

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Sovellustemme avulla parannetaan ilman ja veden laatua ja lisätään viljelysmaan tuottavuutta. Nordkalkilla on tuotantoa yli 20 paikkakunnalla Itämeren alueella, Keski-Euroopassa, Norjassa ja Turkissa, joten olemme aina lähellä asiakkaitamme. Yhtiön palveluksessa on noin 950 henkilöä ja vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 300 milj. euroa. Nordkalkin omistaa Rettig Group.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.