Lehdistötiedotteet

Läjitysalue laajenee Lappeenrannassa

Susan Heiskala (info a nordkalk.com), 16.11.2018

Nordkalk on käynnistämässä Ihalaisen kalkkikivikaivoksen lounaisen läjitysalueen laajennusta. Alue rajoittuu Hanhikempintiehen. 

Nykyisin 30 hehtaarin kokoinen alue laajenee seuraavien vuosien aikana noin 44 hehtaariin. Alueelle on läjitetty maa-ainesta, jota poistetaan kaivoksen itäreunan laajennuksen yhteydessä. Tämä laajennus saadaan päätökseen ensi vuoden aikana. 

laajennukset ja lounaisläjitys 800px

Suunnittelu kaivoksen laajentamiseksi luoteeseen, purettujen teollisuusrakennusten paikalle, käynnistyy ensi vuonna. Myös tältä alueelta poistettava maa-aines voidaan läjittää nyt laajennettavalle alueelle, jonka hyödyntäminen jatkuu näin muutaman vuoden. Kalkkikiviesiintymän päällä on maata enimmillään 30 metriä.

Nordkalk kertoi läjitysalueen laajennuksesta 14.11.2018 tiedotustilaisuudessa, johon oli kutsuttu lounaisen läjitysalueen lähellä asuvia naapureita. Keskustelua syntyi mm. läjitysalueen maisemoinnista, jota ehdotettiin lisättävän istuttamalla puita. Tämän Nordkalk lupasi huomioida maisemointisuunnitelmaa päivitettäessä. 

Maiseman muuttumisen lisäksi läjityksestä aiheutuu kaivosalueelle liikennettä ja ympäristöön jonkin verran melua, joten läjitys on kielletty yöaikaan ja viikonloppuisin mahdollista vain väliaikaisesti. Alueella tehdään ensi vuonna melumittaus. 

Lähiviikkoina ylimääräistä ääntä aiheuttaa läjitysaluetta reunustavan ojan uuden väylän raivaaminen, mikä edellyttää kallion räjäyttämistä. Ojan avulla varmistetaan, että läjityskasoilta valuva vesi kulkeutuu pois öljynerotuskaivon kautta. Läjityskasoissa on vain maa-ainesta ja tukirakenteina sivukiviä, mutta mahdollinen öljyn valuminen työkoneista on ehkäistävä riski. 

Laajennusalueen halki kulkeva, harvakseltaan käytössä oleva Tapiolantie jää noin vuoden kuluttua laajennuksen alle ja kulku siirtyy Vaalimaantielle.  

Louhoksen laajentaminen sivuilta edesauttaa myös sen syventämistä keskeltä, jossa on laadukkainta kiveä. Ihalaisen kaivos tuottaa välttämätöntä raaka-ainetta sekä rakennusaine- että paperiteollisuuden käyttöön, ja poltettuna kalkkina sitä käytetään sellu-, kaivos- ja metalliteollisuudessa. 

Lisätietoja
Arja Piironen, yksikönpäällikkö, Lappeenranta-Louhi
020 753 7448

Töiden etenemisestä tullaan kertomaan Nordkalkin internet-sivuilla osoitteessa www.nordkalk.fi/uutiset/naapuri-info/naapuri-info-lappeenranta/

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.