Lehdistötiedotteet

Oikeus hylkäsi Nordkalkin hakemuksen Bungen louhokselle Gotlannissa

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 11.9.2018

Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeus ilmoitti tänään 11. syyskuuta 2018 hylkäävänsä Nordkalkin hakemuksen luvalle ja toimintaehdoille kalkkikivilouhoksen avaamiseksi Pohjois-Gotlannin Bunge Duckeriin (1:64). Nordkalk sai toiminnalle luvan ja ehdot vuonna 2014, mutta kun Ruotsin hallitus osoitti alueen Natura 2000 -alueeksi ennen kuin lupa oli ehtinyt tulla lainvoimaiseksi, ovat toiminnan edellytykset muuttuneet.

Tuomioistuin on harkinnut lupaa ja ehtoja niiden uusien edellytysten pohjalta, jotka syntyivät hallituksen Natura 2000 -päätöksen myötä. Koska suuri osa hallituksen suojelemista karstimaista on suunnitellulla louhosalueella, tuomioistuin katsoo, että toimintaa ei voi harjoittaa ilman, että siitä aiheutuu haittaa luontotyypille. Tuomioistuin hylkää myös Nordkalkin vaatimuksen hakea ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta.

- Olemme luonnollisesti pettyneitä, koska olemme aikaisemmin saaneet luvan kahteen eri otteeseen ja lupa olisi nyt voitu vahvistaa, jos hallitus ei olisi päättänyt osoittaa aluetta Natura 2000 -alueeksi. Se, että hallitus puuttui käynnissä olevaan lupaprosessiin ja muutti pelisäännöt niin radikaalisti kuin tässä tapauksessa, ja vieläpä valtion hyväksi, ei ole merkki oikeusturvan toteutumisesta. Yksittäisten elinkeinonharjoittajien perusoikeudet pitää säilyttää ja niitä pitää suojella demokraattisessa yhteiskunnassa, sanoo Håkan Pihl, Nordkalkin päägeologi. 

- Vaikka prosessi on kestänyt jo yli 12 vuotta, aikoo Nordkalk viedä asian eteenpäin, ensisijaisesti korkeimpaan oikeuteen, mutta sen jälkeen tarvittaessa myös Eurooppa-tuomioistuimeen. Tapaus Bungen käsittely loppuun asti on äärimmäisen tärkeää, ei vain Nordkalkille vaan teollisuudelle ylipäätään, summaa Håkan Pihl. 

Kalkkikiven avulla turvataan puhdasta ilmaa ja vettä. Niin maataloudessa kuin teollisuudessakin kalkki toimii ympäristötuotteena ja tukee kestävää kehitystä. Monet teollisuuden haarat, perusteollisuus mukaan lukien, ovat riippuvaisia kalkkikivestä tuotantoprosessissaan.

Lisätietoja antavat:
Eva Feldt, viestintäpäällikkö, Skandinavia
+46 (0)10-476 26 64, +46 (0)739-20 10 86
eva.feldt a nordkalk.com

Håkan Pihl, päägeologi, Nordkalk-konserni
+358 (0)20 753 7169
hakan.pihl a nordkalk.com

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja.Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Sovellustemme avulla parannetaan ilman ja veden laatua ja lisätään viljelysmaan tuottavuutta.Nordkalkilla on tuotantoa yli 20 paikkakunnalla Itämeren alueella, Keski-Euroopassa, Norjassa ja Turkissa, joten olemme aina lähellä asiakkaitamme. Yhtiön palveluksessa on 1000 henkilöä ja vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 304 milj. euroa. Nordkalkin omistaa Rettig Group.
Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.