Lehdistötiedotteet

Rakennekalkki kuuluu Itämeri-keskusteluun

Emmi Nuppula (emmi.nuppula a nordkalk.com), 10.8.2018

Keskustelu sinilevistä, maatalouden fosforivalumista ja etenkin Itämeren tilasta käy niin vilkkaana, että toimenpiteisiin on viime päivinä ottanut kantaa niin ministeri Kimmo Tiilikainen kuin kansanedustaja Sari Sarkomaakin. Ministeri Tiilikainen on kertonut antaneensa ympäristöministeriölle toimeksi laatia tehostettu vesistönsuojeluohjelma, jolla etsitään nopeita toimia vesiensuojelun parantamiseksi. Tämä on kaikkien kannalta tervetullut uutinen, mutta valitettavasti keskustelu pyörii niin voimakkaasti kipsikäsittelyn ympärillä, että muut käytettävissä olevat vaihtoehdot peltomaiden käsittelylle ja ravinteiden talteenotolle on unohdettu, vaikka juuri nyt peräänkuulutetaan nopeita toimia. Fosforin onnistuneelle talteenotolle peltomaista löytyy tutkittua näyttöä läheltä: rakennekalkitusta on käytetty Ruotsissa hyvin tuloksin jo vuosia.

Ruotsissa rakennekalkki on katsottu niin kustannustehokkaaksi keinoksi estää fosforihuuhtoumia, että viljelijät saavat siihen valtiontukea. Suomessa tuen saaminen on kaatunut siihen, että yleishyödyllinen tuki ei saa hyödyttää sen saajia eli maanviljelijöitä taloudellisesti. Rakennekalkitus nimittäin on tämänhetkisistä markkinoilla olevista ratkaisuista ainoa, jolla on muitakin hyötyjiä kuin vain ympäristö: se parantaa myös satoa ja sitä kautta maanviljelijän saamia tuloja. Kuitenkin viljelijälle on paras kannuste muokata peltojaan, jos hän hyötyy siitä itsekin. On järjetöntä poissulkea toimiva menetelmä siksi, että sillä on useita hyviä ominaisuuksia!

Itämeri vaatii yhteisiä panoksia, ja viimeistään nyt pitää punnita kaikkia käytettävissä olevia keinoja. Siksi kaikille ympäristöä hyödyttäville vaihtoehdoille pitää taata tasapuolinen kohtelu, kun päätetään mahdollisesti tuen piiriin hyväksyttävistä menetelmistä. Ravinnevalumista ei voi eikä pidä syyttää yksittäisiä maanviljelijöitä, vaan fosforikuorman merkittävään vähentämiseen tarvitaan tahtoa ja tekoja valtion tasolta. Ympäristön etu on kaikkien etu.

Ympäristötuotteena rakennekalkki sopii käytettäväksi kaikkialla

Kalkki on tunnettu maanparannusaineena jo satoja vuosia, mutta myöhemmin kehitetty rakennekalkki on tavallista maanparannuskalkkia reaktiivisempaa. Se muuttaa maan mururakennetta niin, että savimaan on helpompi sitoa itseensä vettä ja ravinteita, jotka muuten valuisivat vesistöihin. Maaperään sitoutuneena viljelykasvit voivat hyödyntää fosforin ravinteena, jolloin myös lisälannoituksen tarve pienenee. Ruotsissa tehdyissä kenttäkokeissa rakennekalkitulta pellolta on saatu parempi sato samalla, kun pellon fosforivalunta on puolittunut, ja rakennekalkituksen vaikutuksen on todettu kestävän vuosikymmeniä.

Rakennekalkin valmistuksessa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja. Kalkki itsessään on turvallinen ympäristötuote, jota käytetään mm. luonnonvesien käsittelyyn, lietteen käsittelyyn sekä juoma- ja jätevesien puhdistukseen.

Kipsikäsittely on varmasti tehokas tapa ottaa fosfori talteen, mutta sen vesistöille aiheuttaman sulfaattikuormituksen vaikutuksista tulisi kerätä lisänäyttöä pidemmältä ajalta. Toisin kuin kipsiä, rakennekalkitusta voidaan turvallisesti hyödyntää kaikkialla, myös järvialueilla.

Rakennekalkki, ratkaisu savimaiden ravinnehuuhtoutumien ja rakenteen ongelmiin.

Lisätietoja:

Kjell Weppling, kiertotalousjohtaja, Nordkalk
Puh. 020 753 7376, kjell.weppling​@nordkalk.com 


Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Sovellustemme avulla parannetaan ilman ja veden laatua ja lisätään viljelysmaan tuottavuutta.

Nordkalkilla on tuotantoa yli 20 paikkakunnalla Itämeren ympärillä ja Keski-Euroopassa, joten olemme aina lähellä asiakkaitamme. Yhtiön palveluksessa on 1000 henkilöä ja vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 304 milj. euroa. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group.

Baltic Sea agriculture

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.