Lehdistötiedotteet

Esiselvitys Mustion louhoksen liikennejärjestelyistä valmistui

Emmi Nuppula (emmi.nuppula a nordkalk.com), 26.1.2018

Nordkalk Oy Ab on hakenut ympäristöluvan muutosta louhintamäärän lisäämiseksi Mustion kalkkikivilouhoksessa. Nyt on alustavasti selvitetty mahdollisuuksia siirtää raskas liikenne pois Hållsnäsintieltä siinä tapauksessa, että lupamuutos mahdollistaisi louhintamäärän kasvattamisen nykyisestä 50 000 tonnista 180 000 tonniin vuodessa. Selvitystyö aloitettiin, koska Hållsnäsintien tuntumassa asuvat ovat huolissaan raskaan liikenteen lisääntymisestä. 

Mustiolla pidettiin 24.1. suunnittelutyöryhmän tapaaminen, jossa käytiin läpi vastavalmistunut esisuunnitelma mahdollisista uusista, vaihtoehtoisista tielinjauksista. Tapaamisessa oli Nordkalkin ja konsultointitoimisto Sitowisen lisäksi Raaseporin kaupungin, ELY-keskuksen, poliisin ja naapureiden edustajia.

Sitowisen laatima esisuunnitelma sisältää kolme eri tielinjavaihtoehtoa ja nykyiselle tielinjalle kevyen liikenteen väylän, sekä suunnitelmakartat ja alustavat kustannusarviot, jotka liikkuvat 0,8 ja 2 miljoonan euron välillä. Suuntaa-antavat tielinjojen hahmotelmat ovat nähtävissä alla olevasta kartasta. Paikalla olleita miellytti eteläisin vaihtoehto, joka on myös lyhin.

Esisuunnitelma karttaluonnos 600px

Mahdollinen tiehanke käynnistyy ainoastaan siinä tapauksessa, että Nordkalkin hakema ympäristöluvan muutos tulee voimaan mahdollistaen louhintamäärän nousun. Hakemuksesta on valitettu, ja yhtiö antaa vastineensa helmikuun aikana. Aluehallintoviraston lupapäätöksen odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Seuraavaksi Nordkalk päättää tiesuunnittelun jatkosta. Viranomaisten kanssa jatketaan keskustelua mahdollisen tiehankkeen kaavoitus- ja rahoitusjärjestelyistä.

Lisätietoja: Anne Foley
Viestintä- ja markkinointijohtaja 

Aikaisempi uutinen tiehankkeesta on luettavissa täältä

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.