Lehdistötiedotteet

Itämeren fosforivalumat voidaan puolittaa rakennekalkilla

Anna-Kaisa Haapajärvi (info a nordkalk.com), 10.10.2017

Suomen pitäisi vähentää Itämeren fosforikuormitustaan voimakkaasti vuoteen 2021 mennessä. Nykymenetelmät eivät riitä, mutta Nordkalkin maatalouskäyttöön kehittämä Fostop Rakennekalkki voi jopa puolittaa fosforivalumat rakennekalkituilta savimailta. Rakennekalkilla voidaan helposti käsitellä laajoja peltoalueita ja saavuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia.

Itämeren vakavin ongelma on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen. Itämeren suojelemiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä, mutta tavoitteisiin ei ole vieläkään päästy. Tässä maatalous on avainasemassa.

Nordkalkin maatalouskäyttöön kehittämä Fostop Rakennekalkki vaikuttaa tehokkaasti Itämerta rehevöittäviin fosforivalumiin, jopa puolittaen fosforipäästöt. Rakennekalkilla on välitön vaikutus maaperään, eikä sen käyttö vaadi maanviljelijältä uutta laitteistoa. Rakennekalkkia voidaan levittää tavallisilla kalkinlevittimillä.

Uutta on, että nyt voidaan käsitellä kokonaisia peltoja yksittäisten salaojien sijaan, kiertotalousjohtaja Kjell Weppling Nordkalkista toteaa.

Rakennekalkin toimintaperiaate perustuu samaan toimintamekanismiin kuin jo yli kaksikymmentä vuotta markkinoilla olleessa Nordkalkin kehittämässä kalkkisuodinmenetelmässä, jossa kalkkia sekoitetaan salaojan täyttömaahan.

Ruotsissa vahvaa näyttöä rakennekalkituksen ympäristöhyödyistä

Oikein käytettynä rakennekalkituksen vaikutus kestää jopa kymmeniä vuosia. Pitkäaikaisia ratkaisuja kaivataan, sillä Suomi on Itämeren suojelukomission jäsenenä luvannut vähentää Suomenlahteen tulevaa typpikuormitusta 2 430 tonnia ja fosforikuormitusta 330 tonnia vuoteen 2021 mennessä.   

Maataloudessa tehdyt toimenpiteet ovat avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennekalkitus tarjoaa kustannustehokkaan keinon vähentää ravinnehuuhtoumia ja samalla tukea tilojen tuotantoa.

Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Risto Uusitalo toteaa, että rakennekalkitus voisi olla toimiva keino muuttaa nykyinen suunta:

"Varmaa on, että nykymenolla emme asetettuihin tavoitteisiin yllä. Ruotsissa menetelmää on tutkittu jo 1940-luvulla ja tulokset ovat olleet hyviä. Siellä fosforivalumat pelloilta ovat vähentyneet huomattavasti ja maaperän rakennetutkimukset ovat osoittaneet, että rakennekalkituksen hyöty on säilynyt", Uusitalo kertoo.

Fosfori on kasveille elintärkeä ravinne, joka vaikuttaa sadon laatuun ja määrään. Huonorakenteisilla savimailla haaste on saada ravinteet pysymään pellossa kasvien hyödynnettävänä. Kovat sateet muuttavat savisen pellon pinnan helposti liejuiseksi. Märkä maa on myös altis tiivistymiselle. Tiivis maa ei läpäise vettä, jolloin huomattava osa fosforista sekä muista pellon ravinteista päätyy pintavalumina kuormittamaan vesistöjä. Ongelma kärjistyy Suomenlahden ja Saaristomeren rannikolla, kun valumat päätyvät rehevöittämään jo huonovointista Itämerta.  

Ympäristö ja viljelijä kiittävät

Rakennekalkitus muuttaa maan rakenteen murumaiseksi, jolloin pellon pinta ei liety kovallakaan sateella ja vesi ja ravinteet imeytyvät paremmin maaperään. Hyvärakenteisessa pellossa sateiden ja sulamisvesien aiheuttamat huuhtoumat vähenevät ja pelto myös kuivuu nopeammin. Kun fosfori pysyy maaperässä rakennekalkin avulla, vesistöt säilyvät puhtaampina ja rehevöityminen sekä leväkukinta vähenee.

Maanviljelijälle hyvärakenteinen maa merkitsee myös taloudellisia etuja. Rakennekalkittua maata on helpompi työstää ja muokata, ja pienempi vetovastus vähentää polttoaineen kulutusta. Lisäksi liian happaman maaperän pH nousee lähemmäs tavoitetasoa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta sato kasvaa. 

Rakennekalkitus on markkinoiden ainoa menetelmä, jossa yhdistyvät ympäristöhyödyt ja tuottavuus, Kjell Weppling Nordkalkista huomauttaa.

Fostop Rakennekalkki on Nordkalkin kehittämä, täysin kotimainen kiertotaloustuote. Rakennekalkin valmistuksessa hyödynnetään myös kalkkiteollisuuden sivuvirtoja.

Rakennekalkituksen edut lyhyesti:

  • Fosforivalumat voivat jopa puolittua
  • Savimaiden rakenne paranee
  • Fosfori jää kasvien käyttöön
  • Vetovastus vähenee, polttoainetta kuluu vähemmän
  • Lisälannoitustarve vähenee
  • Mahdollistaa vaateliaiden kasvilajien viljelyn
  • Jopa 15 % runsaampi sato

Tuotetietoa Nordkalk Fostop® Rakennekalkista ja viljelijäkokemuksia

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Sovellustemme avulla parannetaan ilman ja veden laatua ja lisätään viljelysmaan tuottavuutta. Nordkalkilla on tuotantoa yli 20 paikkakunnalla Itämeren ympärillä ja Keski-Euroopassa, joten olemme aina lähellä asiakkaitamme. Yhtiön palveluksessa on 1000 henkilöä, ja vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 298 milj. euroa. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.