Lehdistötiedotteet

Bunge Duckerin kalkkikivilouhoksen lupakäsittely jatkuu

Nordkalk (info a nordkalk.com), 18.6.2013

Ruotsin korkein oikeus antoi tänään 18.6.2013 päätöksensä koskien osittaisessa käsittelyssä ollutta Bunge Duckerin kalkkikivilouhosta, jonka Nordkalk on suunnitellut avaavansa Pohjois-Gotlantiin. Korkein oikeus toteaa, että lupaehtojen ja toimiluvan käsittely on liian suuressa määrin perustunut aikaisemmalle lupatuomiolle. Tästä syystä korkein oikeus myöntää valitusluvan koskien lupaehtoja ja toimilupaa. Samalla korkein oikeus hylkää vaateet ennakkotiedon hakemisesta EU:lta. Asian käsittely palautetaan maa- ja ympäristötuomioistuimeen.

- Päätös on Nordkalkin henkilöstölle hyvin raskas. Pitkä ja epävarma prosessi on kestänyt jo yli kahdeksan vuotta, ja siksi olemme jo nyt joutuneet sopeuttamaan tuotantoa. Tänään saadun tiedon jälkeen tarvitaan vielä lisätoimenpiteitä, sanoo Anders Mattsson, Nordkalk AB:n toimitusjohtaja.

Korkein oikeus ilmoitti 17.9.2012 ottavansa asian osittain uudelleen harkittavaksi. Uudelleenharkinta koski kysymystä miten ympäristöylioikeuden antama lainvoimainen tuomio lupa-asiassa vaikuttaa käsillä olevan lupakysymyksen harkintaan. Loppupäätelmä oli, että asian käsittelyssä tehty jako ei ole ollut Natura 2000 -direktiivien mukainen. Lupaehdot ja toimilupa otetaan siis uudelleen käsittelyyn. Toimilupa tuli lainvoimaiseksi vuonna 2010.

- Olemme pettyneitä, mutta uskomme yhä Bungen louhokseen. Meidän pitää vain sopeutua korkeimman oikeuden päätökseen ja edelleen jatkaa juridista prosessia. Toivomme kuitenkin, että asia käsitellään pikaisesti, ja että saamme lopulta positiivisen päätöksen, Mattsson sanoo.

Kalkki on nyky-yhteiskunnan ja kestävän yhteiskuntakehityksen kannalta välttämätön raaka-aine. Kalkki on luonnontuote, joka on hyväksi ympäristölle monella eri käyttöalueella. Se on tärkeä luonnonvara, jota Ruotsin on pakko hyödyntää varmistaakseen teollisuuden raaka-ainehuollon. Gotlannissa kalkinlouhinnalla on pitkät perinteet, jotka juontavat juurensa jopa 1600-luvun alkupuolelle, ja Gotlanti on kalkkikiven tuotannon suhteen Ruotsin tärkein alue. Kiviteollisuus työllistää Pohjois-Gotlannissa noin 700 henkilöä, mikä tarkoittaa, että välilliset vaikutukset koskevat noin 2500 ihmistä. Ympäristö- ja luontoarvoja on mahdollista vaalia kalkinlouhinnan rinnalla.

Lisätietoja antavat:

Eva Feldt
Viestintäpäällikkö
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086  
Lähetä sähköpostia

Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
Lähetä sähköpostia 

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. ympäristönhoidossa, paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä maataloudessa. Nordkalkilla on toimintaa yhdeksässä maassa Itämeren alueella, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 1100 henkilöä, joista vajaa 200 työskentelee Ruotsissa. Nordkalk panostaa teollisten ja ympäristöarvojen yhdistämiseen, ja ympäristötyömme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Nordkalk kuuluu Rettig-konserniin.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.