Lehdistötiedotteet

Nordkalk lisää tuotantoa Louhella Savonlinnassa

Nordkalk (info a nordkalk.com), 26.4.2013

Nordkalk Oy Ab lisää tuntuvasti tuotantoaan Savonlinnassa sijaitsevassa Louhen tuotantolaitoksessaan. Yhtiö hakee parhaillaan yli kymmentä prosessiosaajaa Louhelle.

Nordkalkilla on Louhella maanalainen kalkkikivikaivos, kalkkiuuni sekä sammutus- ja jauhatuslaitokset. Näistä jauhatuslaitos ja sammuttamo ovat olleet jatkuvassa käytössä sitten vuoden 2009 alun, jolloin toimintaa supistettiin huonontuneesta markkinatilanteesta johtuen. Tuotantovalmiutta on kuitenkin koko ajan ylläpidetty. Elokuussa 2013 kalkkikiven louhinta kaivoksessa alkaa uudelleen ja poltettua kalkkia tuottava uuni käynnistetään.

- Olemme aktiivisesti hakeneet mahdollisuuksia Louhen tuotannon lisäämiseen, mikä on nyt mahdollista myynnin kasvun ansiosta. Lisäksi uskomme kalkkikivipohjaisten tuotteiden kysynnän kasvavan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, sanoo divisioonajohtaja Jarkko Kaplin Nordkalkista.

Kalkkikivestä jauhettavien tuotteiden ja poltetun kalkin lisäksi Louhella tuotetaan sammutettua kalkkia, jonka kysyntä on kasvussa. Sitä käytetään esimerkiksi vedenkäsittelyssä, voimalaitosten savukaasujen puhdistuksessa ja metallikaivosten rikastusprosesseissa. Nordkalk valmistaa sammutettua kalkkia Suomessa Louhen lisäksi Tytyrissä Lohjalla.

- Uusi käyttökohde sammutetulle kalkille on rikinpoisto laivojen pakokaasuista. Vuonna 2015 astuu voimaan EU:n rikkidirektiivi, jonka mukaan Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa liikennöivien alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 prosenttia. Yksi ratkaisu on laivoihin asennettavat rikkipesurit, joissa sammutetusta kalkista valmistetut rakeet absorboivat rikin pakokaasusta. Tällaiset ympäristöteknologian sovellukset ovat vahvasti mukana Nordkalkin tuotetarjonnassa jatkossa, kertoo Kaplin.

Louhen tuotantolaitoksen oman henkilöstön määrä nousee noin 30:een. Oman henkilöstön lisäksi toiminnan laajentaminen työllistää alihankkijoita, esimerkiksi kuljetusyrityksiä sekä louhinnan ja kunnossapidon ammattilaisia.

Louhi on osa Lappeenranta-Louhi-tuotantoyksikköä, jonka yksikönpäällikkö on Jouni Heinonen. Lappeenranta-Louhi on yksi Nordkalkin PulpPaper & Finland -divisioonan viidestä yksiköstä.

Lisätietoja

Jarkko Kaplin, divisioonajohtaja, PulpPaper & Finland, Nordkalk Oy Ab, puh. 050 409 6501

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Tuotemerkki on Nordkalk. Vuonna 2012 Nordkalkin liikevaihto oli 351,0 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on n. 1100 henkilöä yli 30 paikkakunnalla mm. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Virossa ja Venäjällä. Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.