Lehdistötiedotteet

Suomen peltojen pH vain tyydyttävä - maanparannuskalkkia levitettävä kolminkertainen määrä nykyiseen verrattuna

Nordkalk (info a nordkalk.com), 21.3.2013

Lumiset talvet, huono routatilanne ja sateiset syksyt ovat haitanneet peltojen kalkitusta. Kalkitusyhdistyksen tilastojen mukaan kalkkia on levitetty viime vuosina vain noin 500 000 tonnia vuodessa, eli noin 230 kg peltohehtaaria kohden.

Määrä on vähäinen, sillä pH:n ylläpitämiseksi kalkkia tarvittaisiin vuositasolla vähintään 300-500 kg hehtaarille. Tällä hetkellä peltojemme keski-pH on 5,9, joka on viljavuusluokassa tyydyttävä. Tavoiteltava pH-luokka on "hyvä",  jolloin pH on selvästi yli kuuden. Tämän tavoitteen saavuttaminen seuraavan 20 vuoden aikana edellyttää, että Suomen pelloille levitetään kalkkia yksi rekkakuorma jokaista aktiivitilaa kohden vuodessa. Yhteenlaskettu kalkitusmäärä olisi noin 1,6 milj. tonnia.

Kalkitustavoitteen saavuttaminen haasteellista
Haasteena kalkitusmäärän saavuttamiseksi ovat viljelijöiden taloustilanne, äärimmäiset sääilmiöt ja vuokraviljelyn yleistyminen. Lyhyet ja kalliit vuokrasopimukset aiheuttavat tilanteen, jossa kalkituksen kannattavuutta on vaikea perustella. Kalkitus on kuitenkin yksi pitkäjänteisen ja kannattavan peltoviljelyn perusteista. MTT:n selvitysten mukaan viljelijän omien peltojen pH on  puoli viljavuusluokkaa parempi kuin vuokrapeltojen. Vuokrauksen lisääntyminen voi johtaa kierteeseen, jossa kukaan ei huolehdi vuokrapellon kasvukunnosta. Sääilmiöille emme mahda mitään, mutta kalkita voimme aina kun se on mahdollista.

Maanparannuskalkin toimitukset lievässä kasvussa Vampulassa
Nordkalkin maanparannuskalkin toimitukset ovat lievässä kasvussa Vampulan alueella. Satakunnan alueen erinomaiset levitysolosuhteet ja pitkään jatkuneet pakkaset ovat vauhdittaneet menekkiä edellisten hiljaisten talvien jälkeen. Nordkalkin Vampulan-tehdas on toimittanut talven aikana kalkkia maanparannukseen noin neljänneksen viime vuotta enemmän, ja tällä hetkellä Vampula on Nordkalkin jauhetehtaista suurin maanparannuskalkin toimittaja.

Kalkkitoimitusten alueelliset erot ovat suuret: Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Savo-Karjalassa paksu ja rakeinen lumikerros estää kalkituskoneiden etenemisen ja levitysmäärät ovat jäämässä edellisvuosien tasolle. Tarvetta kalkitukselle kuitenkin on, kuten Vampulan alueen kova kalkin kysyntä todistaa.

Organisatorisesti Vampula kuuluu Nordkalkin yksikköön Parainen-Vampula-Siikainen, mikä edistää toimipaikkojen välistä yhteistyötä, parhaiden käytäntöjen jakamista ja toimitusvarmuutta.

Uudet Aito-tuotteet vauhdittavat myyntiä
Nordkalk lanseerasi vuoden alusta Maatalous-segmentin uudet Aito-tuotenimet. Tuoteuudistuksella selkeytettiin tuotevalikoimaa ja yhdenmukaistettiin tuotenimiä. Uudistuksen piiriin kuuluvat maanparannuskalkkien lisäksi Aito Rehukalkit ja Aito Puutarhakalkki, joita toimitetaan Paraisilta.

 

Lisätietoja
Jarkko Kaplin, divisioonajohtaja, PulpPaper & Finland, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7107
Timo Kanerva, myyntipäällikkö, Maatalous, PulpPaper & Finland, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7395

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Tuotemerkki on Nordkalk. Vuonna 2012 Nordkalkin liikevaihto oli 351,0 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on n. 1100 henkilöä yli 30 paikkakunnalla mm. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Virossa ja Venäjällä. Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.