Lehdistötiedotteet

Nordkalk on tarjonnut ja tarjoaa edelleen aktiivisesti ratkaisuja Parocin tilakysymykseen Lappeenrannassa

Nordkalk (info a nordkalk.com), 7.3.2013

"Tieto Parocin yt-neuvotteluista ja mahdollisesta Lappeenrannan tehtaan alasajosta on sekä yllättävä että valitettava", toteaa divisioonajohtaja Jarkko Kaplin Nordkalkista. "Olemme 1990-luvun lopulta asti tarjonneet Parocille mahdollisuuksia siirtyä uudelle tontille. Vaihtoehtoja tehtaan sulkemiselle on olemassa, ja niiden selvittäminen Parocin kanssa on kesken."

Lappeenrannan Ihalaisen teollisuusalueella toimivat Nordkalk ja Paroc ovat viime vuosina neuvotelleet säännöllisesti mahdollisista ratkaisuista avolouhoksen laajetessa. Nordkalk tarjoaa parhaillaan Parocille tonttia Ihalaisen kaivospiirissä Mustolan radan sisäkaarteen puoleisella alueella.

Nordkalkin ja Parocin välinen maanvuokrasopimus umpeutuu 5.5.2019. Parocin siirtyminen uudelle tontille olisi ollut mahdollista jo 1990-luvulla, jolloin Parocille oli varattu sopimuksellisesti uusi sijoittumispaikka sementtitehtaan eteläpuolelta. Tätä maankäyttövarausta Paroc ei kuitenkaan hyödyntänyt.

Vuonna 2007 Nordkalk selvitti Parocin pyynnöstä, mitä merkitsisi nopeutettu siirtyminen maanalaiseen louhintaan, jolloin olisi voitu jatkaa Parocin maanvuokra-aikaa. Nordkalk informoi tuolloin Parocia kustannuksista ja maanalaisen kaivoksen valmistelun vaatimasta kokonaisprojektiajasta. Asiassa ei silloin syntynyt päätöstä, ja samaan kysymykseen palattiin vuonna 2011, minkä jälkeen asiaa on käsitelty säännöllisesti. Nordkalk tekee parhaillaan asiasta uutta selvitystä. Aikataulu on nyt kriittinen, jotta mahdollisesti aikaistettava maanalainen kaivos ennätettäisiin suunnitella, valmistella ja hankkia asianmukaiset viranomaisluvat.

"Selvitystyö on käynnissä, mutta ilmankin tiedetään, että avolouhostoiminnan ajan lyhentäminen merkitsisi Nordkalkille hyvin huomattavaa taloudellista menetystä", sanoo Jarkko Kaplin.

Jos ei muuta sovita, olemassa olevat maanvuokrasopimukset ovat voimassa. Nordkalkilla on Ihalaisen alueella voimassa oleva kaivospiiri. Nordkalk ja Lappeenrannan kaupunki allekirjoittivat vuonna 2009 kuudenkymmenen (60) vuoden vuorivuokrasopimuksen siltä osin kuin kaupunki omistaa maata kaivospiirin alueella. Nordkalk omistaa kaiken tehtaiden alla olevan maa-alueen.

"Nordkalkilla on valmius jatkaa käynnissä olevia keskusteluja Parocin kanssa maanvuokraratkaisuista", sanoo Jarkko Kaplin. 

Lisätietoja antaa
Jarkko Kaplin, divisioonajohtaja, PulpPaper & Finland, puh. 050  409 6501

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Tuotemerkki on Nordkalk. Vuonna 2012 Nordkalkin liikevaihto oli 351 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on n. 1100 henkilöä yli 3paikkakunnalla mm. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Virossa ja Venäjällä. Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.