Lehdistötiedotteet

Nordkalkin vastuullisuusraportti vuodelta 2020 on julkaistu

Hanne Mäkelä (hanne.makela a nordkalk.com), 2.3.2021

Nordkalk on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2020. Raportti on laadittu GRI (Global Reporting Initiative) vastuullisuusraportointiohjeistoa noudattaen ja sen sisältö on varmennettu kolmannen osapuolen toimesta.

Englanninkielinen raportti pohjautuu Nordkalkin uudistettuun vastuullisuusohjelmaan, joka päivitettiin vuoden 2020 aikana laajan sidosryhmäkyselyn pohjalta. Uudistetun ohjelman toimeenpano ja syventäminen jatkuu vuonna 2021.

Uudistettu vastuullisuusohjelma rakentuu yhdeksästä painopistealueesta, jotka jakautuvat 18 olennaiseen näkökohtaan ja keskittyy toimintamme keskeisiin vaikutuksiin ympäristö-, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Kukin painopistealue sisältää johdon sitoumukset, pitkän aikavälin tavoitteet ja keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t), jotka ovat yhteydessä myös sertifioituun johtamisjärjestelmäämme.

Vastuullisuus on Nordkalkin strategian ytimessä

Nordkalkin visio on tulla johtavaksi kalkkikivitoimijaksi, joka keskittyy kestäviin ratkaisuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kehitämme aktiivisesti uusia kalkkikivipohjaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita ja auttavat heitä vähentämään ympäristövaikutuksiaan.

Kasvatamme panostuksiamme kiertotalouden mukaisissa tuotteissa ja pyrimme hyödyntämään kaikki maaperästä louhimamme materiaalit. Lisäksi keskitymme oman toimintamme haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Näitä ovat erityisesti poltetun kalkin tuotannosta aiheutuvat päästöt sekä mineraalien louhinnan vaikutukset luontoarvoihin ja lähiympäristöön.

Henkilöstömme sitoutuneisuus on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuuden menestyksemme kannalta ja haluammekin pitää hyvää huolta henkilöstöstämme. Haluamme varmistaa, että jokainen voi joka päivä tehdä työtään turvallisesti, ja lopullinen tavoitteemme onkin nolla tapaturmaa.

Varmistaaksemme yrityksemme kannattavan kasvun kehitämme jatkuvasti kalkkikivivarantojamme tulevaisuutta varten ja panostamme toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Poikkeuksellinen, mutta menestyksekäs vuosi 

Vuonna 2020 asetimme pitkän aikavälin tavoitteet ilmastotyöllemme ja käynnistimme tiekarttatyön niiden saavuttamiseksi. Nordkalk tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. Jauhatuslaitosten ja sisäisten kuljetusten osalta tavoite on vuodessa 2035.

Energiatehokkuuden osalta onnistuimme ylittämään vuositavoitteemme ja myös materiaalitehokkuuden osalta pääsimme hyvään tulokseen. Otimme merkittäviä askelia kiertotaloudessa ja ryhdyimme kartoittamaan toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia eli ns. ympäristökädenjälkeä.

COVID 19 -toimenpiteemme onnistuivat vuonna 2020 hyvin ja pystyimme turvaamaan tuotantomme jatkuvuuden myös poikkeusoloissa. Työturvallisuudessa emme päässeet tavoitteisiimme, mutta loppuvuodesta toteutetun SafeNordkalk-kampanjan myötä saimme nostettua turvallisuusaktiivisuuden uudelle tasolle.

Kiitos onnistuneen suorituskyvyn parantamisohjelmamme, toimintamme kannattavuus parani huomattavasti edellisvuoteen verrattuna.

Nordkalk Sustainability Report 2020

Lisätiedot:
Håkan Pihl, vastuullisuusjohtaja, puh. +358 40 762 6092  tai
Hanne Mäkelä, viestintä- ja henkilöstöjohtaja, puh. +358 50 385 8670.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.