Lehdistötiedotteet

Nordkalk vahvistaa kiertotalousliiketoimintaansa

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 16.6.2020

Resurssien mahdollisimman tehokkaaseen uudelleenkäyttöön pohjautuva kiertotalous on yksi Nordkalkin alkuvuodesta 2020 julkistetun uuden strategian painopistealueita. Osana strategian toimeenpanoa yhtiö on nimittänyt Annica Lindforsin (dipl.ins) vetämään kiertotalousliiketoimintaa ja kaupallistamaan innovatiivisia kiertotalousratkaisuja.

Kiertotalouden logiikan mukaisesti Nordkalk pyrkii hyödyntämään kaiken louhimansa materiaalin sekä omassa toiminnassaan syntyvät sivuvirrat. Lisäksi yhtiö kehittää aktiivisesti ratkaisuja asiakkaidensa prosesseissa syntyville, kalkkipohjaisille sivuvirroille.

”Nordkalk on kehittänyt kiertotaloustuotteita jo pitkään, mutta nyt haluamme vauhdittaa tätä kehitystä. Pyrimme löytämään uusia, mahdollisimman korkean jalostusasteen kiertotalousratkaisuja kalkkipohjaisille sivuvirroille”, sanoo Nordkalkin toimitusjohtaja Paul Gustavsson.

”Asiakkaamme ovat erittäin kiinnostuneita kiertotalouden mukaisista ratkaisuista, koska se on heille hyvää liiketoimintaa. Hyödyntämällä uusioraaka-aineita pystymme yhdessä vähentämään neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja tukemaan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteutumista. Ja samalla kaikki arvoketjun toimijat pystyvät tekemään kannattavaa liiketoimintaa.”

Annica Lindfors vetämään kiertotalousliiketoimintaa

Annica 550

Aiemmin Nordkalkin Pohjois-Euroopan alueen maatalous- ja energia & vesi -segmenteistä avainasiakaspäällikkönä vastannut Annica Lindfors aloittaa uudessa tehtävässään heti, kun hänen seuraajansa on nimitetty.

Annica on työskennellyt Nordkalkilla vuodesta 2012 asti ja toiminut useissa eri tehtävissä sekä tuotekehityksessä että myynnissä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa kehitys- ja myyntitehtävissä paperin päällystyksen ja painatuksen koelaitoksella.

Kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä Nordkalkin vahvasta kalkkikiviosaamisesta ja pitkistä tutkimus- ja tuotekehitysperinteistä on hyötyä. Myös kiertotalouden mukaisia ratkaisuja yhtiössä on kehitetty jo pitkään; kalkkiuunin pölyä (LKD) ja paperi- ja selluteollisuuden sekä metalli- ja kaivosteollisuuden sivuvirtoja on yleisimmin käytetty maanparannuksessa, teollisessa vesien käsittelyssä sekä maanstabiloinnissa.

Oman tutkimus- ja tuotekehitystyön lisäksi Nordkalk osallistuu erilaisiin tutkimushankkeisiin, joissa pyritään muun muassa kehittämään uusia betonia korvaavia materiaaleja tai edistämään ravinteiden kuten fosforin talteenottoa ja hyödyntämistä.

Paul Gustavsson, CEO (englanniksi tai ruotsiksi) 
Puh. +46 10 476 2544
paul.gustavsson a nordkalk.com

Mikael Furu, EVP, Nordkalk Northern Europe
Puh. 040 551 6724
mikael.furu a nordkalk.com

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.