Lehdistötiedotteet

Nordkalkin uusi strategia keskittyy kestäviin ratkaisuihin

Hanne Mäkelä (info a nordkalk.com), 9.3.2020

Nordkalk on päivittänyt strategiansa varmistaakseen tulevaisuuden kasvun ja kestävän kehityksen. Uudistettu strategia tukee liiketoiminnan kasvua kalkkikivipohjaisissa tuotteissa ja keskittyy kestäviin ratkaisuihin, jotka edistävät kiertotaloutta ja vievät yhtiötä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Strategiakauden 2020–2024  painopisteet ovat:

  • kalkkikivipohjaisten tuotteiden tarjoaman kasvattaminen  ja uudet kiertotaloustuotteet
  • kasvun edistäminen asiakassegmenteissä Maatalous, Rakentaminen ja Kemianteollisuus
  • markkinoidemme ja maantieteellisen läsnäolomme laajentaminen yritysostojen ja kumppanuuksien avulla sekä
  • kalkkikivivarantojen jatkuva kehittäminen.

”Astumme 2020-luvulle hyvistä lähtökohdista, ja meillä on vankka perusta, jonka päälle voimme rakentaa tulevaa”, kertoo Nordkalkin toimitusjohtaja Paul Gustavsson.
”Taloustilanteemme on hyvä, perustekeminen vahvaa ja henkilöstömme on osaavaa ja sitoutunutta. Onnistuneen muutosohjelman ansiosta suorituskykymme paranee nopeasti, ja meillä on tukeva jalansija kaikissa keskeisissä asiakassegmenteissämme.”

NK 34 AnttiKaipiainen 700

Johtava kalkkikivitoimija, joka keskittyy kestäviin ratkaisuihin

Osana strategiatyötä Nordkalk päivitti visionsa, missionsa ja toimintaa ohjaavat arvot. Uusi visio on tulla johtavaksi kalkkikivitoimijaksi, joka keskittyy kestäviin ratkaisuihin.

“Lisäämme kiertotalouteen liittyvää toimintaa ja pyrimme hyödyntämään kaiken louhitun materiaalin tavoitteenamme 100 prosentin materiaalitehokkuus. Samalla keskitymme vähentämään omia hiilidioksidipäästöjämme ja pyrimme määrätietoisesti kohti fossiilivapaata toimintaa.”

Missio korostaa kalkkikiven roolia terveellisen ympäristön kannalta: Toimitamme kalkkikivipohjaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka ovat välttämättömiä niin viljelysmaan tuottavuudelle kuin ilman ja veden puhdistuksessa.

”Kalkkikivi on ratkaisevan tärkeässä asemassa useissa asiakkaidemme prosesseissa ja sovelluksissa”, kertoo Paul Gustavsson, ”Puhdistavien ja neutraloivien ominaisuuksiensa vuoksi se edistää usein asiakkaidemme ekologisen jalanjäljen minimointia.”

Merkittäviä parannuksia vuonna 2019

Nordkalk aloitti vuoden 2019 alussa kattavan suorituskyvyn parantamisohjelman, joka on jo tuottanut merkittäviä tuloksia. Vuonna 2019 käyttökate oli huomattavasti edellisvuotista parempi, ja myös liikevaihto kehittyi oikeaan suuntaan vuoden jälkipuoliskolla.

Yksi suurimmista muutoksista on ollut uuden, kolmelle liiketoiminta-alueelle – Pohjois-Eurooppa, Keski-Eurooppa ja New Business - perustuvan toimintamallin käyttöönotto. Uuden toimintamallin avulla on haluttu tuoda päätöksentekoa lähemmäs paikallista toimintaa ja asiakkaita.

”Muutokset eivät ole olleet helppoja”, sanoo Paul Gustavsson, ”mutta muutosohjelman avulla olemme saaneet rakennettua kilpailukykyisen kustannusrakenteen tulevaisuutta varten ja sitä kautta hyvät lähtökohdat uuden strategian toteuttamiselle.”

Päivitetyn strategian käytäntöönpano on jo alkanut, ja johtoryhmä seuraa sen etenemistä säännöllisesti.

Lisätiedot: Paul Gustavsson, toimitusjohtaja, +46 10 476 2544.

Haastattelupyynnöt: Hanne Mäkelä, viestintäjohtaja, 050 3858670.    

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.