Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Nordkalk W-Series

Nordkalk W-Series wollastoniittituotteet luokitellaan partikkelin muotosuhteen ja partikkelikoon mukaan. Lisäksi Nordkalk wollastoniittituotteet ovat saatavilla erilaisina pintakäsittelyinä; edesauttamaan wollastoniitin ja polymeerin välistä vuorovaikutusta ja näin ollen tehostamaan wollastoniitin toiminnallisuutta.

Nordkalk wollastoniittituotteiden ensiluokkaisen laadun ansiosta, W-Series -tuotteita käytetään funktionaalisena täyteaineena sovelluksissa, joissa tekniset laatuvaatimukset ovat korkeat. Eri laatuisissa muoviseoksissa ja käyttökohteissa, kuten autojen sisä-, ulko- ja moottoritilan muoviosissa sekä erilaisissa sähköeristysmuoveissa, wollastoniitti parantaa muun muassa lopputuotteen mekaanisia ominaisuuksia ja kulutuskestävyyttä.

Wollastoniitin monipuolisten fysikaalis-kemiallisen ominaisuuksien ansiosta sitä käytetään täyteaineena monissa maali- ja pinnoitesovelluksissa. Erilaisissa teollisuusmaaleissa ja –pinnotteissa wollastoniitti edistää korroosioestoa, lujittaa filmiä ja vähentää sen halkeilua. Jauhemaaleissa wollastoniitti parantaa, mm. lämmönkestävyyttä ja mekaanisia ominaisuuksia ja tiemerkintämaaleissa lisää pinnoitteen kestävyyttä.

Keramiikka- ja kitkakäyttökohteissa wollastoniitin kemialliset ominaisuudet tuovat monia prosessiteknisiä etuja sekä vaaleana lujittavana täyteaineena parantaen mekaanisia ominaisuuksia. 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.