Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Tuotantoprosessi

Nordkalk louhii kalkkikiveä ja jalostaa siitä murskattuja ja jauhettuja kalkkikivituotteita, rikastettua kalsiittia sekä poltettua ja sammutettua kalkkia. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös dolomiitti, wollastoniitti ja saostettu kalsiumkarbonaatti (PCC).

Kiviaines läpikäy yhden tai useampia murskausvaiheita sekä erilaisia seulontoja.

Murskaus

Louhittu kivi kuljetetaan karkea-murskaukseen, jonka jälkeen se menee edelleen jalostettavaksi. 

Lajittelu/ seulonta

Kiviaines käy läpi yhden tai useampia murskausvaiheita sekä erilaisia seulontoja.

Lopputuote

Kalkkikivi

Lopputuote

Kalkkikivi-
jauhe

Jauhatus

Jauheet valmistetaan jauhamalla kiveä erityyppisissä myllyissä.

Kalkkiuuni

Murskattu ja jauhettu kalkkikivi (CaCO3) poltetaan joko kierto- tai kuilu-uunissa, jossa se hajoaa kalsiumoksidiksi eli poltetuksi kalkiksi (CaO) ja hiilidioksidiksi (CO2).

Murskaus

Poltettu kalkki murskataan.

Lopputuote

Poltettu kalkki = QL

Seulonta

Murskauksen jälkeen poltettu kalkki seulotaan eri fraktioihin. 

Jauhatus

Poltettu kalkki jauhetaan hienoksi.

Sammutus

Sammutettu kalkkia valmistetaan lisäämällä vettä poltettuun kalkkiin. Kalsiumoksidi reagoi veden kanssa ja muuttuu kalsiumhydroksiksi (Ca(OH)2), sammutetuksi kalkiksi.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.