Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Sammutettu kalkki

Nordkalk valmistaa sammutettua kalkkia sekä jauheisena että rakeisena. Sammutettua kalkkia käytetään yleisesti nostamaan pH:ta ja alkaliteettiä vedenpuhdistuksessa. Rakennusteollisuus käyttää sammutettua kalkkia laasteissa ja tasoitteissa sekä kalkkimaalin valmistuksessa. Sammutettu kalkki valmistetaan poltetusta kalkista. Nordkalkin sammutetun kalkin tuotemerkit ovat Nordkalk SL ja Nordkalk Filtra G.

Nordkalk SL, sammutettu kalkki 

Jauhettua sammutettua kalkkia (Nordkalk SL, kalsium hydroksidi, Ca(OH)2) käytetään rakentamisessa, savukaasujen puhdistuksessa sekä vesien käsittelyssä puhtaan veden valmistuksesta  jätevesien ja lietteiden käsittelyyn. Sammutetusta kalkista voidaan valmistaa myös kalkkimaalia.

Tuotetta on saatavana irtotuotteena. Säkitettynä Nordkalk SL- tuotetta on saatavilla 10 kg:n säkeissä hyvin varustelluista rauta- ja maatalouskaupoista.

Bag Släckt kalk Tytyri Flap cmyk

Nordkalk Filtra G

Nordkalk Filtra G on rakeistettu sammutettu kalkki, jota käytetään suodatinmassana teollisuuden savukaasujen ja veden käsittelyssä sekä muissa ympäristösovelluksissa.

Lue lisää Filtra G -tuotteesta

Nordkalk_FiltraG_granules.jpg

Puhdistamolietteen kalkkistabilointi

Puhdistamolietteen käsittely sammutetulla (Ca(OH)2) tai poltetulla kalkilla (CaO) on MMM:n lannoitevalmisteasetuksen mukaan hyväksytty lietteen hygienisointimenetelmä. Kalkkistabiloinnissa tulee liete-erän saavuttaa kauttaaltaan pH 12 vähintään kahden tunnin ajan, jolloin biologinen toiminta lakkaa. Riittävän korkea poltetun tai sammutetun kalkin annostelu parantaa lietteen käsiteltävyyttä ja vähentää veden määrää. Käytettäessä poltettu kalkkia myös lämpötila nousee, mikä osaltaan tehostaa hygienisoitumista. Lämpötilan nousu vaatii kuitenkin korkeampaa poltetun kalkin annostelua. Käsitellyn lietteen hygieenista laatua tarkkaillaan puhdistamolietettä käsittelevillä laitoksilla määrittämällä Escherichia coli -bakteeria sekä salmonellaa. Kalkkistabiloitua lietettä on mahdollista käyttää maanparannusaineena voimassa olevien säädösten puitteissa.

Kalkkistabilointi sammutetulla kalkilla (Ca(OH)2) on edullinen ja yksinkertainen hygienisointimenetelmä myös yksittäiselle sakokaivolietteelle tai kuivakäymäläjätteelle.

Lisätietoa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa -oppaasta:  www.proagria.fi/puhdistamolieteopas

sludge.jpg

Ravinteiden talteenottoon uusia menetelmiä

Nordkalk on mukana Aalto-yliopiston tutkimuksessa, jossa kehitetään typen ja fosforin talteenottoa nestemäisestä jätteestä.

Lue lisää tutkimuksesta


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.