Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Nordkalk murskeet

Nordkalk Murskeet soveltuvat erinomaisesti teille ja piha-alueille. Ohessa listaus saatavilla olevista lajitteista. Tarkista saatavuus paikallismyynnistämme.

Suodatinkerroksen materiaalit
Käyttökohde: Tie-, katu-, ja ympäristörakentamiseen. Soveltuu hyvin tie- ja katurakenteiden suodatinkerroksiin, massanvaihtoihin ja pengerryksiin.

Kivituhkat ja kalliomurskeet
Käyttökohde: Teiden ja pihojen päällysteeksi. Tasausmateriaaliksi.

Kantavan kerroksen murskeet
Käyttökohde: Tie- ja piharakentamisen kantaviin kerroksiin jakavan kerroksen päälle parantamaan rakenteen kantavuutta.

Jakavan kerroksen murskeet
Käyttökohde: Piha- ja tierakenteiden pohjaksi vahvistamaan kantavuutta. 

Nordkalk Murskeet:

Nordkalk FS suodatinhiekka
Nordkalk KaM 0/6
Nordkalk KaM 0/8
Nordkalk KaM 0/12
Nordkalk KaM 0/16
Nordkalk KaM 0/32
Nordkalk KaM 0/56
Nordkalk KaM 0/63
Nordkalk KaM 0/90
Nordkalk KaM 0/120
Nordkalk Louhe

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.