Jos viljelet, niin kalkitset

Nordkalk Aito Maanparannuskalkit

Nordkalk Aito -maanparannuskalkit ovat hienoksi jauhettua kalsiittista tai magnesiumpitoista kalkkikiveä. Yleisimmin käytetyt kalkitusaineet sisältävät kalsiumkarbonaattia eli kalsiittia (CaCO3) tai kalsiummagnesiumkarbonaattia CaMg(CO3)2. Dolomiitista puhutaan, kun kiven Mg-pitoisuus on 10 % tai enemmän. Nordkalkin maanparannuskalkkeja on saatavilla maatalouskaupoista ympäri maan.

Tavoite pH on 6,5

Maanparannuskalkilla nostetaan pellon pH:ta, sillä happamuus estää monien kasviravinteiden saatavuutta.  Runsaan ja laadukkaan sadon varmistamiseksi tavoiteltava viljavuusluokka on "hyvä", joka vastaa karkeilla kivennäismailla ja savimailla pH-arvoa 6,5.

Laske kalkitustarve

Kalkitse säännöllisesti

Kalkitus suositellaan tehtävän noin viiden vuoden välein, sillä monet tekijät, kuten typpilannoitus ja maan muokkaaminen, pyrkivät jatkuvasti happamoittamaan maata. Tällöin puhutaan ylläpitokalkituksesta, jonka tarkoituksena on ylläpitää saavutettua pH-tasoa. Tyypillinen ylläpitokalkitusmäärä on 5-7 t/ha. Kun happaman pellon, kuten vaikkapa raivion tai kesannon pH:ta halutaan nostaa, tehdään tyypillisesti peruskalkitus, jossa pH nostetaan halutulle tavoitetasolle. Peruskalkitusmäärät ovat suurempia määriä ja yleensä kalkituksen kerta-annos suositellaan tällöin jaettavaksi ja maata muokattavan levityskertojen välillä, jotta kalkki pääsee vaikuttamaan maassa paremmin. Suurimmaksi kerta-annokseksi suositellaan 10 t/ha.

Rakennekalkitusta

Näin valitset tehokkaan tuotteen

Lannoitelain mukaan kalkkikivipohjaisten kalkitusaineiden tuoteselosteissa ilmoitetaan muun muassa hienous ja nopeavaikutteinen neutralointikyky. Kalkitusaineen hienoudella on oleellinen vaikutus kalkin tehoon ja sen liukenevuuteen. Kalkin hienojakoisuus vai­kut­taa ensisijaisesti kalkin nopeavaikutteiseen neutraloin­tikykyyn eli siihen kuinka nopeasti kalkki alkaa vaikuttaa maassa. Hienojakoiset kalkit liukenevat paremmin ja nos­tavat pH:ta nopeammin kuin karkeat tuotteet. 

Katso tarkemmat tuotetiedot

Miten nopeasti maanparannuskalkki vaikuttaa?

Tyypillisesti maanparannuskalkit saavuttavat pH:n nousuhuippunsa 2-3 vuoden jälkeen levityksestä ja vaikutusaika kestää tuotteen kovuudesta ja hienoudesta riippuen 5-10 vuotta.

Nordkalk Aito -maanparannuskalkit ovat hienoksi jauhettua kalsiittista tai magnesiumpitoista kalkkikiveä, jotka nostavat pellon pH:ta nopeasti ja tehokkaasti. Ne soveltuvat peltojen pH:n nostoon ja toimivat samalla kalsium- ja magnesiumlannoitteena.

Viljantähkiä

Paljonko kalkkia pitäisi levittää?

Ohran kalkitus

Ohra on happamuudelle herkkä viljelykasvi ja siksi hyvän ohrasadon tuottaminen edellyttää pellon pH-tason ylläpitämistä hyvällä tasolla. Erityisesti mallasohra on pH:n suhteen vaativa kasvi. Sen tavoiteviljavuusluokka on korkea, mikä tarkoittaa, että pH on karkeilla kivennäismailla 6,8 ja savimailla 7,0. Ohralajikkeiden happamuudensietokyvyssä on eroja, mutta karkeasti jaoteltuna kaksitahoiset ovat yleensä monitahoisia ohria arempia happamuudelle.

Vehnän kalkitus

Vehnän pH-suositus on mallasohran tavoin karkeilla kivennäismailla 6,8 ja eloperäisillä mailla 6,4. Vähämultaisilla jäykillä savimailla vaateliaiden viljalajikkeiden pH-vaatimus on 7. pH:n tulisi olla vehnää viljeltäessä vähintään 6,5. Vehnälajikkeiden happamuuden kestävyydessä ei ole niin suuria eroja kuin ohralla.

Kauran kalkitus

Kauran pH-suositus on karkeilla kivennäismailla on 6,4 ja savimailla 6,7. Riittävän korkea pH takaa ravinteiden riittävän saatavuuden, sillä happamassa maassa iso osa ravinteista ei ole kasvien käytettävissä.

Rukiin kalkitus

Rukiin pH-suositus on karkeilla kivennäismailla 6,4 ja savimailla 6,7. Ravinteiden käyttökelpoisuuden kannalta pellon pH:n on hyvä olla vähintään 6,5.

Katso kasvikohtaiset pH-suositukset alla olevasta taulukosta.

Kasvikohtaiset pH-suositukset
Viljelykasvi Kivennäismaat Savimaat Eloperäiset Tavoite-viljavuusluokka
Sokerijuurikas 7,2 7,4 6,7

arveluttavan korkea

Ohra (mallas)  6,8  7,0  6,4  korkea 
Vehnä 6,8  7,0  6,4  korkea 
Herne 6,8  7,0  6,4  korkea 
Apila 6,8  7,0  6,4  korkea 
Ohra (rehu)  6,4  6,7  6,0  hyvä 
Ruis ja kaura 6,4  6,7  6,0  hyvä 
Rypsi ja rapsi 6,4  6,7  6,0  hyvä 
Nurmiheinät 6,4  6,7  6,0  hyvä 
Teollisuusperuna 6,4  6,7  6,0  hyvä 
Ruokaperuna 6,2  6,5  5,7  tyydyttävä 

ei kalkittu vs nordkalkittu

Ei kalkittu ohra ja Nordkalkittu ohra pH 6,3.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Jan Drugge
Jan Drugge
Myyntipäällikkö, Etelä-Suomi
Maatalous ja kuluttajatuotteet
Mika Erkkilä
Mika Erkkilä
Avainasiakaspäällikkö, maatalous
Maatalous ja rehukalkit

Katso alta Nordkalkin maatalousmyyntipääliköiden vinkkejä kalkituksesta:

Perusasioiden äärellä

Nordkalkin kalkkilaattori

Kalkin laadulla on merkitystä

Seuraathan meitä jo Facebookissa

Nordkalk maatalous facebook

Facebook nordkalk kalkki

Lue lisää:

Tuotetietoa

Kalkkilaattori

Artikkeli: Kalkilla pitkäkestoista parannusta maaperään ja satotasoihin

Nordkalk Fostop Rakennekalkki

AtriGran -rakeinen kalkki 

AtriGran-suursäkki


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.