Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Nordkalk Filtra A

Filtra A-tuotteet ovat pohjavesien kalkkikivialkalointiin kehitettyjä korkealaatuisia kalkkirouheita. Nordkalk Filtra A kalkkikivialkalointi sopii parhaiten pehmeille vesille.

Tavallisimmin kalkkikivialkaloinnilla saavutetaan pH 7,5 -8,0. Kalkkikivisuodatuksella voidaan vedestä poistaa myös rautaa ja mangaania. Kalkkikivialkalointi on suosittu alkalointimenetelmä, sillä menetelmä on ekologinen, kalkkikivi alkalointimateriaalina edullinen ja käyttöominaisuuksiltaan turvallinen. Pohjavesi suodatetaan kalkkikivirouhekerroksen läpi puhdistusprosessin lopussa ja johdetaan tämän jälkeen jakeluverkostoon. Nordkalk Filtra A soveltuu käytettäväksi alkalointiin myös pintavesien puhdistusprosessissa osana hiekkasuodatusta.

Nordkalk Filtra A-tuotteet

(Rouhemäärän laskentaa varten rouheen tilavuuspaino on 1500 kg/m3.)

Tuote  Raekoko (mm) 
 Nordkalk Filtra A1  1-3
 Nordkalk Filtra A2  2-5
 Nordkalk Filtra A5  5-8

Alkalointitulos riippuu alkaloitavan veden ominaisuuksista, kalkkikivirouheen raekoosta sekä veden viipymästä kalkkikivirouhekerroksessa. Oikea mitoitus ja rouhevalinta kannattaa varmistaa koeajoilla. Alkaloinnissa tavoitteena on muuttaa veden laatu sellaiseksi, että sen pH on yli 7,5, alkaliteetti yli 0,6 mmol/l, kalsiumpitoisuus yli 10 mg/l sekä korroosioindeksi yli 1,5. Korroosioindeksi määritellään alkaliteetin sekä kloridin ja sulfaatin yhteenlaskettujen ainemäärien osamääränä.

Toimitus
Nordkalk Filtra A5 ja sitä hienommat tuotteet toimitetaan säiliöautolla ja voidaan pneumaattisesti puhaltaa altaaseen. Kaikkia tuotteita on saatavissa myös 1000 kg suursäkeissä.

Nordkalk Aito Kaivokalkki
Kalkkirouhetta on saatavana myös 25 kg:n piensäkissä tuotenimellä Aito Kaivokalkki. Lisätietoa Aito Kaivokalkista kuluttajasivuilta www.aitokalkki.fi

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.