Kalkki on kaikkialla!

Nordkalk E-Series

Nordkalk Enrich ultrahieno PCC

Nordkalk Enrich on ultrahieno PCC-pohjainen (saostettu kalsiumkarbonaatti) dispersiotuote, joka on kehitetty korvaamaan maaleissa ja pinnoitteissa käytettäviä titaanidioksidia ja sideainetta.

Mikä on Enrich?

Nordkalk E -sarjan tuotteissa yhdistyvät luonnollisen kalsiumkarbonaattipohjaisen raaka-aineen ja modernin tuotantoteknologian parhaat puolet. Tuloksena on erittäin korkeatasoinen ultrahieno PCC-pohjainen dispersiotuote, Nordkalk Enrich.

Enrich-tuotteen keskeinen innovaatio ovat monodispergoidut nanokokoiset PCC-partikkelit, jotka muodostavat erittäin stabiilin ja tasalaatuisen suspension. Tämän ansiosta tuote soveltuu ihanteellisesti tiukkoihin teknisiin vaatimuksiin erilaisissa käyttökohteissa.

Enrich dispersion tasalaatuiset PCC-nanopartikkelit (d50 ~130 nm) takaavat tuotteelle erittäin hyvän stabiilisuuden, mikä on selkeä etu verrattuna markkinoilla oleviin muihin pigmentti-extendereihin.
Enrich SEM

Maalit ja pinnoitteet

Nordkalk Enrich C tarjoaa teollisuudelle toimivan ratkaisun moniin tämän päivän ja myös tulevaisuuden haasteisiin. Yksi tulevaisuuden haasteista on löytää vastuullisia lääkkeitä raaka-ainekustannusten kasvuun. Nordkalk Enrich -tuotteiden monodispergoitu ultrahieno kalsiumkarbonaattidispersio tarjoaa yhden ratkaisun, koska sillä voidaan osin korvata titaanidioksidi (TiO2) ja erilaisia sideaineita monissa vesiliukoisissa maalisovelluksissa sovelluksissa. Huolimatta merkittävistä raaka-ainekorvauksista, Enrichin ylivoimaiset tuoteominaisuudet takaavat sen, etteivät siitä kärsi sen enempää maalin toimivuus kuin tekniset ominaisuudet. Kaupalliset referenssit päinvastoin osoittavat, että tuote kykenee parantamaan maalien teknisiä ominaisuuksia.

Nordkalk paint enrich

Liimat ja tiivisteaineet

Nordkalk Enrich A tarjoaa tuntuvaa lisäarvoa valmistajille, jotka tavoittelevat kustannussäästöjä korvaamalla kalliimpia käytössä olevia raaka-aineitaan. Merkittävä tämän tyyppinen käyttökohde ovat vesipohjaisten liimojen ja tiivisteaineiden kalliit sideaineet. Tuotteen poikkeuksellisen tasalaatuiset PCC-nanopartikkelit tuovat merkittäviä kehitysmahdollisuuksia, joilla voidaan esimerkiksi parantaa lopputuotteen mekaanisia ominaisuuksia. Nordkalk Enrich on puhtaana luonnontuotteena ekologinen ratkaisu, jolla voidaan vastata tiukkeneviin ympäristövaatimuksiin ja kestävän kehityksen odotuksiin.

Adhesive

Paperit ja papereiden päällysteet

Nordkalk Enrich tarjoaa runsaasti kehitysmahdollisuuksia paperi- ja pakkausteollisuuden ratkaisuihin. Tuotteen kykynä on korvata osa titaanidioksidista paperisovelluksissa, tuloksena on suoraa säästöä raaka-ainekustannuksissa. Lisäämällä Enrich-valmistetta massaan paperikoneen märkäpäässä voidaan paperin optiset ominaisuudet (opasiteetti ja vaaleus) pitää halutulla tasolla pienilläkin titaanidioksidiannoksilla. Dispersion ultrahienot PCC-partikkelit pyrkivät adsorboitumaan optimoidun partikkelikokoalueen (50–450 nm) ansiosta TiO2-partikkelien väliin tehostaen titaanidioksidin käyttöä.

Päällystetyn paperin kiiltoa ja pintatasaisuutta voidaan parantaa korvaamalla päällystyspastan pigmenttejä Enrich- tuotteella. Parempi kiilto saavutetaan tehostamalla titaanidioksidin käyttöä päällystyspastassa. Pintatasaisuuden parannus puolestaan on tulosta päällystepinnan tasaisesti täyttyneistä ultrahienoista partikkeleista, jotka tuottavat paremman painopinnan. Nordkalk Enrich on ympäristön kannalta kestävämpi ratkaisu, koska se vähentää ympäristöä kuormittavien kemiallisesti käsiteltyjen tuotteiden tarvetta.

Paper roll 600

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Juuso Hakala
Juuso Hakala
Key Account Manager
Chemical Industry & Specialty Products

Tilaa tuoteseloste

Please, send me Nordkalk Enrich technical data sheet.

Pakollinen kenttä


Lataa Nordkalk Enrich esite:

Nordkalk Enrich
598 kt, päivitetty 21.3.2019

Käyttöturvallisuustiedotteet

Enrich infograph

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.