Luotettavaa absorbenttipalvelua

rikkipäästöjen vähentämiseksi

Absorbenttipalvelu -Avainasemassa kalkki

Pohjois-Euroopan johtava kalkintuottaja Nordkalk tarjoaa yhteistyössä merenkulun ympäristöteknologiaan erikoistuneen Envairtec GmbH:n kanssa luotettavan ratkaisun alusten savukaasujen puhdistukseen. Laivoille kehitetty kuivapesuratkaisu hyödyntää sammutetun kalkin ainutlaatuista kykyä sitoa itseensä savukaasuissa esiintyvät rikkiyhdisteet. Pölyämisen minimoimiseksi ja tuotteen käsittelyn helpottamiseksi sammutettu kalkki on raemuodossa.

Merenkulun rikkipäästöjen vähentäminen

Monet varustamot arvioivat parhaillaan eri vaihtoehtoja täyttääkseen rikkidirektiivin vaatimukset, jonka mukaan Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa liikennöivien alusten käyttämän polttoaineen suurin sallittu rikkipitoisuus on 0,1%. Vaihtoehtoja on käytännössä kolme:

  • siirtyä käyttämään direktiivin vaatimuksen täyttävää vähärikkistä polttoainetta
  • investoida tulevaisuuden polttoaineita (esim. LNG) käyttäviin aluksiin
  • asentaa aluksiin rikkipesurit 

Rikkipesurin asentaminen alukseen on taloudellisesti kannattavaa, koska sen ansiosta alus voi käyttää edelleen edullista, rikkipitoista polttoainetta.

Tällä hetkellä tarjolla on kaksi rikkipesuriratkaisua: kuiva ja märkä. Tehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu on poistaa rikki kuivapesurilla, joka käyttää sammutetusta kalkista valmistettua absorbenttia. Kuivapesurin vahvuutena on se, että menetelmä ei tuota rikkipäästöjä ilmaan tai veteen ja syntyvä lopputuote on kierrätettävissä.

Luotettavaa absorbenttipalvelua Itämeren alueelle

Innovatiivinen avaimet käteen absorbentti-palvelu sisältää kaiken kalkkirakeiden valmistuksesta ja toimituksesta käytetyn absorbentin talteenottoon. Kuljetukset aluksille ja aluksilta pois hoidetaan joko säiliöautoilla tai erityisillä vaihtokonteilla.

Nordkalk on sitoutunut varmistamaan kalkkirakeiden saatavuuden koko Itämeren alueen laivaliikenteen tarpeisiin ja vastaamaan käytettyjen kalkkirakeiden jälkikäsittelystä.

Pääosin kalsium sulfaattia (kipsiä) ja kalsiumkarbonaattia sisältävä käytetty absorbentti otetaan talteen heti kun laiva on täydennetty tuoreella absorbentilla. Tunnistettuja käyttökohteita materiaalille ovat sementtiteollisuus, maanparannus ja maastabilionti. Tavoitteena on 100% hyötykäyttö.Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.