Fostop Rakennekalkki

— ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin

Nordkalk Fostop Rakennekalkki

Nordkalkin kehittämä Fostop® Rakennekalkki on ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin. Se parantaa savimaiden rakennetta ja vedenläpäisykykyä sekä estää fosforin huuhtoutumista pelloilta vesistöihin, jolloin fosfori on paremmin kasvien hyödynnettävissä. Rakennekalkin teho perustuu reaktiivisen kalkin ja saveksen reaktioihin, minkä ansiosta maassa muodostuu kestävä mururakenne. Rakennekalkittu pelto kestää paremmin sadetta, eikä pellon pinta liety rankkasateillakaan. Vesi imeytyy maahan ja pintavalunnalle altis fosfori jää peltoon.

Ratkaisu savimaan ravinnehuuhtoutumien ja rakenteen ongelmiin

Rakennekalkitus toimii erityisen hyvin savimaissa, joissa maalajitunnus on (S). Mitä savisempi maa, sitä kannattavammaksi investoiminen rakennekalkitukseen tulee. Hyvärakenteisen savimaan tunnistaa muun muassa siitä, että se säilyttää mururakenteensa niin kuivissa kuin sateisissakin olosuhteissa. Huonorakenteinen maa kovettuu kuivuessaan, ja kastuessaan se puolestaan muuttuu sitkeäksi ja tahmeaksi, jolloin se myös altistuu helposti tiivistymiselle. Rakennekalkkikäsittely varmistaa viljelymaan vedenläpäisykyvyn samalla, kun fosfori jää maahan kasvien käytettäväksi.

Rakennekalkittua maata

Rahanarvoista etua viljelijälle

Rakennekalkitus on kannattava investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Ensisijaisesti menetelmä vähentää sekä fosforin pintavaluntaa että maan läpi tapahtuvia ravinnehuuhtoumia, mutta pellon parempi rakenne parantaa myös sen muokattavuutta, ja sitä kautta vähentää polttoaineen kulutusta. Lisäksi kasvien juuret pääsevät paremmin työntymään maahan, mikä parantaa niiden ravinteidenottoa. Rakennekalkittu maa toimii eräänlaisena suodattimena, joka auttaa säilyttämään fosforin pellossa. Tällöin myös lannoituksen tarve pienenee. Kenttäkokeissa rakennekalkitulta pellolta on saatu jopa 15 % parempi sato samalla, kun pellon fosforivalunta on puolittunut.

Rakennekalkituksen edut

 • Savimaiden rakenne paranee
 • Fosfori kasvien käyttöön
 • Runsaampi sato
 • Vähemmän vetovastusta, polttoaineen säästö
 • Mahdollistaa vaateliaiden lajien viljelyn
 • Vähemmän lisälannoitustarvetta

 

Ympäristöpanos yhteiskunnalle

Ympäristö ja yhteiskunta hyötyvät rakennekalkituksesta vähintään yhtä paljon kuin viljelijäkin. Ravinnevalumat eivät ole koko ajan samansuuruisia, vaan iso osa valumista tulee tietyiltä maatyypeiltä runsaiden sateiden aikana. Koska rakennekalkitus parantaa maaperän vedenpidätyskykyä, voimakkaiden sateiden aikana vesi suodattuu hitaammin maakerrosten läpi, ja fosfori ehtii pidättyä maahan.

 • Vähemmän fosforivalumia vesistöihin
 • Vähemmän kiintoaineshuuhtoumia
 • Puhtaammat järvet ja vedet
 • Vähemmän leväkukintoja
 • Vesistöjen happamoituminen vähenee
 • Parempi pellon vedenpidätyskyky

Nordkalk Fostop

Toisin kuin tavallinen maanparannuskalkki, rakennekalkki sisältää tietyn määrän poltettua kalkkia (CaO), minkä takia sen positiiviset vaikutukset maan rakenteeseen ovat välittömiä.

Muokkaus-500px

Levityksen jälkeen on tärkeää, että kalkki muokataan huolellisesti maahan esimerkiksi kultivoimalla tai jyrsimällä. Tämä tulee tehdä mahdollisimman nopeasti levittämisen jälkeen kahden vuorokauden sisällä. Kun Nordkalk Fostop® Rakennekalkkia käytetään oikein, maan rakenteessa saadaan aikaan vaikutus, joka kestää useita vuosia. 

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Jan Drugge
Jan Drugge
Myyntipäällikkö, Etelä-Suomi
Maatalous ja kuluttajatuotteet
Mika Erkkilä
Mika Erkkilä
Avainasiakaspäällikkö, maatalous
Maatalous ja rehukalkit
Nordkalk Fostop rakennekalkki infograafi

Nordkalk maanparannuskalkit

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.