Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Fostop® Kalkkisuodin

Nordkalk on kehittänyt Fostop® Kalkkisuodin -menetelmän peltojen ja pihattojen valumavesien käsittelyyn. Menetelmä vähentää fosforivaluntaa ja samalla vesistöjen rehevöitymistä.  Fosforin huuhtoutuminen pelloilta sadevesien mukana on tiedostettu ongelma. Sitä on perinteisesti pyritty estämään eri tavoin esimerkiksi leveillä suoja-alueilla ja lannoitusta vähentämällä. Näillä toimenpiteillä ei aina kuitenkaan saavuteta toivottua tulosta, ja tällöin voidaan turvautua myös valumavesien paikalliseen käsittelyyn.

fostop1.jpg

Toteutus

Fostop® Kalkkisuodin voidaan toteuttaa käyttökohteesta riippuen joko suodinojana, maasuodattimena tai suodatinkaivona. Fostop® Kalkkisuodin voidaan myös rakentaa osaksi kostekkoa ja näin tehostaa kosteikon toimintaa. Menetelmän kehittänyt Nordkalk on johtava kalkkiasiantuntija, jolla on ainutlaatuista kokemusta ja osaamista kalkista ja sen käytöstä.

Kenttäkokeet ovat osoittaneet, että kalkkisuotimilla voidaan vähentää huomattavasti fosforin valumista vesistöihin.

fostop2.jpg

Edut viljelijälle

 • Vähentää fosforin huuhtoutumista
 • Fosfori voidaan kierrättää käytetyssä suodinmateriaalissa takaisin peltoon
 • Suodatinmateriaalin kalkki on hyödynnettävissä maataloudessa
 • Kalkkisuotimella voidaan tehostaa kosteikkojen puhdistustehoa

Ympäristöteko meille kaikille

Ympäristö ja yhteiskunta hyötyvät vähintään yhtä paljon kuin viljelijäkin. Pelloilta valuva fosfori on merkittävä syy vesistöjen rehevöitymiseen. Kalkkisuodinratkaisuilla saavutetaan merkittäviä etuja:

 • Vähemmän fosforia vesistöihin
 • Puhtaammat järvet ja meret
 • Vähemmän leväkukintoja
 • Fosfori voidaan kierrättää
 • Vesistöjen virkistyskäyttöarvo kasvaa
fostop3.jpg

FOSTOP -tuoteperheen muita ratkaisuja ovat: 

 • FOSTOP® Liete, jossa erilaiset orgaaniset lietteet stabiloidaan poltetulla kalkilla. Samalla liete hygienisoituu ja sitä voidaan käyttää maanparannusaineena.
 • FOSTOP® Rakennekalkitus

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.