Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Sellu

Kalkki sellun valmistuksessa

Poltetulla kalkilla on keskeinen rooli nykyaikaisen sellutehtaan suljetussa kemikaalikierrossa. Kalkin avulla keittokemikaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen sellun tuotannossa, mikä vähentää ympäristön kuormitusta. Kalkkitoimittajalta edellytetään puhdasta ja tasalaatuista kalkkia sekä hyvää toimitusvarmuutta, koska hetkittäiset volyymitarpeet voivat olla todella merkittäviä.

Yhden sellutonnin valmistuksessa käytetään keskimäärin n. 250 kg poltettua kalkkia, josta tavallisesti n. 3-4% korvataan uudella kalkilla, sillä myös kalkki kierrätetään osittain ja käytetään uudelleen kemikaalien talteenotossa.

Selluteollisuus käyttää kalkkituotteita myös jätevesien käsittelyyn ja savukaasujen puhdistukseen. Näitä tarkoituksia varten Nordkalk valmistaa poltettua ja sammutettua kalkkia sekä kalkkikivijauhetta. 

paperrolls rgb lowres

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Satu Penttinen
Satu Penttinen
Key Account Manager
Pulp & Paper, Metals & Mining

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.