Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Kemianteollisuus ja lannoitteet

Kemianteollisuus

Chemistry.jpg

Kalkkikivipohjaisia tuotteita käytetään kemianteollisuudessa neutraloimaan ja puhdistamaan prosessi- ja jätevesiä, sekä raaka- ja täyttöaineena erilaisissa kemiallisissa prosesseissa. Esimerkiksi maanteille pölyämisen ja liukkauden estämiseksi levitettävän kalsiumkloridin valmistuksessa käytetään sekä kalkkikiveä että sammutettua kalkkia.

Lannoitteet 

Structure liming.jpg

Maaperän viljavuus on suoraan verrannollinen sen kalkkipitoisuuteen. Useimmat vilja- ja puutarhakasvit tarvitsevat kalkkia, jotta ne voisivat hyödyntää maan ravintoaineita tehokkaammin. Nordkalkin tuotteet vähentävät ravinnepäästöjen kulkeutumista vesistöihin. 


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.