Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Kaivokset

Syvää yhteistyötä - Tiiviisti prosessissa

Kalkki on tärkeä säätökemikaali kaivosteollisuuden eri prosesseissa. Poltettua tai sammutettua kalkkia  ja kalkkikivijauhetta käytetään niin kaivosten rikastamoilla kuin metallien talteenotossa.

Kalkkituotteilla säädetään eri rikastusprosessien pH optimaaliseksi ja vaikutetaan näin kaivoksesta louhitun arvoaineksen saantiin. Rikastamoilla pH:ta säädetään yleensä poltetusta tai sammutetusta kalkista valmistetulla kalkkimaidolla.

Kalkkituotteita tarvitaan myös, kun kierrätykseen sopimattomat tai ylimääräiset prosessi-, valuma- ja sadevedet käsitellään ennen kuin ne johdetaan takaisin luontoon. Kalkki nostaa veden pH:n, jolloin liuenneet metallit saostuvat rikastushiekka-altaille. Kalkkikiveä käytetään usein myös rikastushiekka-altaiden pato- ja peittorakenteissa kaivoksen toiminnan loppuessa.

Tämän lisäksi kalkki on tärkeä ainesosa maanalaisessa kaivostäytössä. Kalkki tehostaa kaivostäyttömateriaalien kovettumista, vahvistaa täyttörakenteita ja vähentää osaltaan kaivoksen sortumisvaaraa.

Monipuoliset tuotteemme ja asiantuntemuksemme ovat mukana koko matkan maan alta jatkojalostukseen.

Tytyrikaivaus.jpg

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Satu Penttinen
Satu Penttinen
Key Account Manager
Pulp & Paper, Metals & Mining

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.