Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Rakentaminen

Kalkkikivi on eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa. Sitä käytetään laajalti teiden rakentamisessa sekä betonin ja muiden rakennusmateriaalien valmistamisessa.

Infra

Maastabilointi 

Stabilointia käytetään pohjanvahvistusmenetelmänä teiden- ja rautateiden sekä kunnallistekniikan rakentamisessa, tärinävaimennuksessa ja siirtymärakenteissa. Syvästabilointi estää maan painumisen ja parantaa sen kantavuutta. Pilaristabiloinnissa maahan sekoitetaan Nordkalk Terra-kalkkipohjaista sideainetta, joka lujittuessaan muodostaa maahan halkaisijaltaan tyypillisesti  500-800 mm:n pilarin. Pilarien syvyys vaihtelee kohteesta riippuen. Keskimäärin pilareiden syvyys on 10-15 metriä.

Massa- tai pintastabiloinnissa pintamaahan saveen tai turpeeseen sekoitetaan Nordkalk Terra-kalkkipohjaista sideainetta kaivinkoneeseen integroidun laitteiston avulla tai stabilointijyrsimellä. Massastabiloinnilla voidaan käsitellä maata noin 5 metrin syvyyteen ja uusimmalla kalustolla jopa 8 metriin asti.

Maa voidaan myös kuivata kalkilla, jotta työkoneet pystyvät liikkumaan työmaalla. Myös ruoppausmassoja voidaan stabiloida, mikä tekee niistä helpommin käsiteltäviä ja käyttökelpoisia rakennusmaana.

Nordkalk Terra

Asfalttifillerit

Nordkalk Kalkkikivifillereitä käytetään asfalttipäällysteiden täyteaineena. Kalkkifillereiden käyttö asfaltin täyteaineena parantaa huomattavasti  asfaltin pitkäaikaiskestävyyttä. Kalkin käyttö asfalttimassan täyteaineena on kustannustehokas ratkaisu, sillä kalkkia sisältävän asfaltin käyttöikä pitenee. Teollisesti tuotettu kalkkikivifilleri on lisäksi korkea- ja tasalaatuinen ympäristöystävällinen tuote. Kalkkikivi on tutkitusti luotettavin ja kestävin asfaltin täyteaine.

Nordkalk kalkkikivituotteet

Kiviainekset

Suomessa käytetään vuosittain noin 100 miljoonaa tonnia kiviaineksia, soraa ja hiekkaa rakentamiseen. Määrää kasvattavat pohjoisissa olosuhteissa routiminen, mutta iso selittävä tekijä on rakentamisen leviäminen kasvukeskuksissa vähemmän edullisille rakennuspaikoille, joihin tarvitaan maa-ainesta pohjustustöihin.  

Nordkalk kiviainekset ovat ympäristöystävällisiä, turvallisia ja edullisia kalliotuotteita. Päätuotteemme kalkkikiven louhinnan ohessa syntyy kiviaineksia, joista valmistamme murskeita ja seulomme sepeleitä erilaisia käyttökohteita varten. Toimimme kestävästi ja luontoa kunnioittaen.

Lue lisää

Rakennusmateriaalit

Kalkkikivifillerit säästävät sementtiä, parantavat betonin laatua ja vähentävät ympäristökuormitusta

Nordkalk Kalkkifillerit ja Parfill-kalkkifillerit ovat edullinen keino korvata osa sementistä betoninvalmistuksessa. Kalkkifillereillä saadaan vaaleampaa ja tasavärisempää betonia eikä kiviaines kutistu, kuten sementti. Lisäksi kalkkikivifillerien valmistuksessa vapautuu huomattavasti vähemmän hiilidioksidia kuin sementin valmistuksessa. Koska kalkkikivifillerit voivat korvata osan sementistä, vähennetään näin ympäristökuormitusta. Kalkkikivifillereitä käytettäessä saadaan tasalaatuisempaa betonia, mikä vähentää hukkaa ja parantaa betonin säilyvyysominaisuuksia lisäten rakenteiden kestoikää.

Lue lisää

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.