Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Maatalous

Kalkkituotteita käytetään maataloudessa peltojen pH:n nostoon sekä tuotantoeläinten ruokinnassa.

Rehukalkit

Eläimet tarvitsevat kalsiumia muun muassa luuston kehittymiseen ja hermoston toimintaan. Rehukalkkien tärkein ominaisuus onkin korkea kalsiumpitoisuus ja samalla hyvä liukoisuus. Helpoimmin ja edullisimmin tuotantoeläimet saavat kaiken tarvitsemansa kalsiumin täysrehuista ja rehutiivisteistä, joihin on valmiiksi lisätty kullekin eläinlajille sopiva määrä kalkkia.

Kalsiumin tarve on erityisen suuri munivilla kanoilla, jotka käyttävät kalsiumia munan kuoren muodostumiseen. Nordkalk rehukalkit var­mistavat, että kana kaikissa tilanteissa ja tuotantokauden vaiheissa saa riittävästi kalsiumia laadukkaan munankuo­ren rakentamiseen ja luuston kunnon ylläpitämiseen. Myös lypsylehmät tarvitsevat kalkkia, sillä niiden tuottama maito sisältää paljon kalsiumia. Kalsiumin tarve on suuri myös nuorilla eläimillä, jotka tarvitsevat kalsiumia luuston kehitykseen. 

Lue lisää

Maanparannuskalkit

Nordkalk Aito -maanparannuskalkit ovat hienoksi jauhettua kalsiittista tai magnesiumpitoista kalkkikiveä, ja ne nostavat pellon pH:ta nopeasti ja tehokkaasti. Ne soveltuvat peltojen pH:n-nostoon ja toimivat samalla kalsium- ja magnesiumlannoitteena. Runsaan ja laadukkaan sadon varmistamiseksi tavoiteltava viljavuusluokka on "hyvä" , joka vastaa karkeilla kivennäismailla ja savimailla pH-arvoa 6,5.

Kalkkilaattori

Lue lisää

Rakennekalkki

Nordkalkin kehittämä Fostop® Rakennekalkki on ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin. Se parantaa savimaiden rakennetta ja vedenläpäisykykyä sekä estää fosforin huuhtoutumista pelloilta vesistöihin, jolloin fosfori on paremmin kasvien hyödynnettävissä. Rakennekalkin teho perustuu reaktiivisen kalkin ja saveksen reaktioihin, minkä ansiosta maassa muodostuu kestävä mururakenne. Rakennekalkittu pelto kestää paremmin sadetta, eikä pellon pinta liety rankkasateillakaan. Vesi imeytyy maahan ja pintavalunnalle altis fosfori jää peltoon.

Rakennekalkituksen edut

  • Savimaiden rakenne paranee
  • Fosfori kasvien käyttöön
  • Runsaampi sato
  • Vähemmän vetovastusta, polttoaineen säästö
  • Mahdollistaa vaateliaiden lajien viljelyn
  • Vähemmän lisälannoitustarvetta
Lue lisää

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.