Nordkalk

Turvallisuus alkaa minusta

Arvot, missio, visio ja strategia

Arvomme ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, vaatimattomuus sekä luottamus ja kunnioitus, ja ne ohjaavat meitä kaikessa toiminnassamme.

Missio
Toimitamme kalkkikivipohjaisia tuotteita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme parannetaan ilman ja veden laatua ja lisätään viljelysmaan tuottavuutta. 

Strategiset painopistealueet

  • hyvä ja turvallinen työpaikka
  • varantojen varmistaminen
  • laajentumishankkeet
  • yhtenäiset prosessit


Tavoitteenamme on kannattava kasvu, joka vaatii laajentumishankkeita orgaanisen kasvun rinnalla. Kalkkikivivarantojen varmistaminen on toimintamme edellytys, ja yhtenäisiä prosesseja tarvitaan mahdollistamaan tehokkuuden parantaminen.

Kasvun mahdollistaa hyvään ja turvalliseen työpaikkaan sitoutunut henkilöstö.

Nordkalkin strategia yhdellä sivulla.pdf
128 kt, päivitetty 25.10.2017

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.