Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Kalkkikiven monta puolta

Kalkkikiveä voi louhia ainoastaan siellä missä kalkkikiveä esiintyy. Ennen kaivostoiminnan aloittamista määritellään geologisin tutkimuksin esiintymän sopivuus, mitä seuraa perinpohjainen lupaprosessi, jolla varmistetaan ympäristövaikutusten valvonta. Kaivostoiminta voi jatkua vuosikymmeniä, mutta kaivoksen jälkihoito huomioidaan alusta asti. Kun louhinta päättyy, joko koko kaivoksessa tai osassa sitä, jälkihoito avaa uusia mahdollisuuksia.

Puhdasta ja luonnollista

Kalkkikivi on puhdas luonnontuote, joka koostuu lähes yksinomaan kalsiumkarbonaatista. Sitä voidaan murskata tai jauhaa tai se voidaan jalostaa poltetuksi kalkiksi tai kalsiumhydroksidiksi eli sammutetuksi kalkiksi. Katso täältä tuotantoprosessi, ja valikosta vasemmalta löydät tietoa tuotannon ympäristövaikutuksista. 

Osa jokapäiväistä elämää

Kalkkikivi on monipuolinen ja usein korvaamaton raaka-aine monien hyvinvointiamme ylläpitävien tuotteiden valmistuksessa. Jokainen meistä käyttää päivittäin tuotteita, joita ei olisi voitu valmistaa ilman kalkkikivipohjaisia tuotteita.

Ympäristösovelluksissa kalkkia tarvitaan varmistamaan elämän perusedellytyksiä: puhdasta ilmaa ja vettä sekä hedelmällistä maaperää. Lue lisää kalkin käytöstä ympäristönhoidossa.

Kalkki lisää luonnon monimuotoisuutta

Kaivosalueet tarjoavat erinomaisen kasvuympäristön kalkinsuosijakasveille, ja niillä kasvaakin useita harvinaisia lajeja kuten orkideoita. Kaivostoiminnan käynnissä ollessa harvinaiset kasvit voidaan siirtää ja istuttaa kaivoksen läheisyyteen uusille kasvualustoille, jotka vastaavat kasvien luonnollista elinympäristöä. Myöhemmin ne voidaan siirtää takaisin, kun kaivostoiminta on päättynyt.

Entiset kaivosalueet voivat toimia uusina ympäristöinä, tai ”uusmaisemina”, jotka suosivat ainutlaatuisia biodiversiteettejä. Esimerkiksi Paraisilla ja Gotlannissa on kasvatettu tryffeleitä.  

Kulttuuria sivutuotteena

Joidenkin kaivosten dramaattiset maisemat ovat tehneet niistä suosittuja matkailukohteita. Paraisten kaivos on toiminut myös ainutlaatuisena konserttipaikkana. Toinen konserttipaikka on Sipoon tehdasalueella, jossa järjestetään jokavuotinen jazzkonsertti. Nordkalkin alueita käytetään myös valokuvauksiin sekä TV-ohjelmien ja elokuvienkin tekoon. Tunnetuin näistä lienee TV-sarja Amazing Race, jota kuvattiin Tytyrin maanalaisessa kaivoksessa. Viereinen kuva on Lappeenrannasta, jossa kesällä 2016 kuvattiin pätkä Suomessa suuren suosion saanutta rikossarjaa Sorjonen.

Kaivoksen toinen elämä

Storugnsissa Gotlannissa kaivoksen kaivostoiminnasta poistettuun osaan on rakennettu moottoriurheilurata ja sen lähellä oleva alue on varattu tuulivoimapuistolle.

Niissä Nordkalkin Tytyrin kaivoksen osissa, joissa kaivostoiminta on loppunut, on Elämyskaivos museo-, näyttely- ja juhlatiloineen. Kaivoksen joitakin tyhjiä kuiluja käytetään voimalaitostuhkan loppusijoituspaikkana. Tytyrissä toimii myös hissilaboratorio, jossa testataan pilvenpiirtäjiin tarkoitettuja hissejä.

Mukana tutkimushankkeissa

Nordkalk on mukana tutkimushankkeissa, joissa selvitetään keinoja ympäristön tilan parantamiseksi. Yksi esimerkki näistä on ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (Raki2 2016–2019). Se myönsi marraskuussa 2016 Aalto yliopistolle rahoitusta hankkeeseen, jossa kehitetään typen ja fosforin talteenottoa nestemäisistä jätteistä. Nordkalk on hankkeessa yrityskumppanina.

Hyöty haittaa suurempi

Kalkkikivipohjaisia tuotteita tarvitaan pitämään maailma liikkeessä, ja me Nordkalkissa uskomme, että kalkkikivestä saatava hyöty on paljon suurempi kuin louhinnan aiheuttamat negatiiviset vaikutukset. Olemme määritelleet toimintamme keskeiset ympäristöasiat ja asettaneet tavoitteet  ennaltaehkäiseville ja suojeleville toimenpiteille.  Lue lisää ympäristötyöstämme:

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.