Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Kalkki pysäyttää fosforivalumat

Vuonna 2012 Nordkalk lähti mukaan Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Itämeren suojeluhankkeeseen tekemällä viiden vuoden sitoumuksen, jonka tavoitteena on vähentää Itämeren fosforikuormitusta.

Maataloudessa kalkkia käytetään vähentämään maaperän happamuutta, mikä parantaa kasvien elinolosuhteita ja tehostaa niiden ravinnonottoa. Se puolestaan lisää satoa ja vähentää ravinnevalumia vesistöihin.

Perinteisen maanparannuskalkin lisäksi Nordkalkin Fostop®-konsepti vastaa fosforivalumien synnyttämään haasteeseen. Fostopia käytetään peltojen rakennekalkitsemiseen ja lietteen stabiloimiseen sekä kalkkisuotimissa ja -ojissa vähentämään fosforivalumia ja parantamaan fosforin talteenottoa. Fosforin talteenotto on äärimmäisen tärkeää, sillä maailman fosforivarantojen on arvioitu riittävän enää vain muutamaksi vuosikymmeneksi.

Ruotsissa, jossa valtio myöntää maanviljelijöille ympäristötukia fosforivalumien hillitsemiseksi, Nordkalkin Fostop-rakennekalkki on vakiintunut menetelmä. Ruotsissa on käynnissä myös yksi Nordkalkin monista fosforiin liittyvistä tutkimusprojekteista. Siinä rakennekalkitaan ja testataan Fostop-kalkkisuotimia pelloilla, jotka ympäröivät Tukholman lähistöllä sijaitsevaa Bornsjön-järveä. Projekti on toteutettu yhteistyössä Tukholman vesilaitoksen kanssa.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.