Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Osana yhteisöä

Rettig Groupin arvo avoimuus on perustana, kun Nordkalkin viestii naapureilleen, paikallisille yhteisöille ja yhteiskunnalle yleensä. Uskomme, että näyttämällä ihmisille mitä me teemme ja keitä me olemme, saamme toiminnallemme sosiaalisen hyväksynnän ja se vahvistuu.

Paras tapa tavata naapureita on järjestää yhteisötapahtumia ja kokouksia – avata ovet yleisölle. Nordkalkissa on tapana järjestää naapuritapaamisia erilaisiin muutoksiin kuten ympäristölupahakemuksiin liittyen, ja yhtiö järjestää avointen ovien päiviä varsinkin yleisötapahtumien yhteydessä. Nordkalkin toimintaa alettiin vuonna 2016 valottaa laajalle yleisölle myös sosiaalisen median kautta, jossa Nordkalk jakaa kuvia yrityksen menneistä ja nykyisistä ajoista sekä tietoa ajankohtaisista asioista, tuotteiden käytöstä ja henkilöstöstä. Tällä tavalla Nordkalk lisää ymmärrystä toimintaansa kohtaan, mikä on edellytys ns. sosiaaliselle toimiluvalle.  

Yhteistyössä koulujen ja asiantuntijoiden kanssa

Nordkalk tekee yhteistyötä useiden koulujen ja yliopistojen kanssa muun muassa järjestämällä tutustumiskäyntejä tuotantolaitoksiinsa, tarjoamalla harjoittelupaikkoja opiskelijoille, tutkimustyömahdollisuuksia sekä kesätyöpaikkoja. Esimerkiksi Viron Rakkessa Nordkalkin asiantuntijat pitävät paikallisessa koulussa kerran kuussa kemiasta ja geologiasta. Suomessa osallistuttiin jälleen 16-17 -vuotiaille nuorille suunnattuun stipendinä kesätyö -ohjelmaan. Puolan Sławnossa järjestettiin kansainvälinen paleontologien työpaja. Ryhmä (kuvassa) vieraili Sławnon louhoksessa, jossa voi perehtyä myöhäisen jurakauden maailmaan ja elävien organismien evoluutioon.Sławnon kaupunki suunnittelee tälle geologisesti merkittävälle alueelle vierailukeskusta.

Vettä ja lämpöä yhteisölle

Yritykset tuottavat yhteiskunnalle sen tarvitsemia tuotteita ja palveluita ja luovat ympäröiville yhteisöille työpaikkoja. Nordkalkin tapauksessa jotkut yhteisöt hyötyvät myös yhtiön toiminnan sivutuotteista. Paraisilla ja Tytyrissä Suomessa ja Köpingissä Ruotsissa Nordkalk toimittaa kalkkiuuneista talteen kerättyä ylijäämälämpöä kaukolämpöverkkoon. Kaikkiaan Nordkalk toimitti vuonna 2016 yhteensä noin 72500 MWh ylijäämälämpöä kaukolämpöverkkoihin Köpingissä, Paraisilla ja Tytyrissä. Tällä määrällä lämmitettäisiin noin 3600 polttoöljyä käyttävää kotitaloutta vuodessa.


Sponsorointia paikallisesti ja ympäristökohteille

Nordkalk keskittää sponsorointinsa toimipaikoilleen. Pääosassa ovat lapset ja nuoret, joiden vapaa-ajan toiminta, pääosin urheilu, on tuen kohteena. Kesällä 2016 Nordkalk oli yksi Lappeenrannassa järjestetyn Jukolan suunnistustapahtuman sponsoreista. Toimitimme kisa-alueelle myös kiviaineksia teiden rakentamiseen ja kalkkikivipohjaisia tuotteita vedenkäsittelyyn.

Toinen sponsoroinnin pääkohde on ympäristöprojektit yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa. Nordkalk teki vuonna 2012 viisivuotisen sitoumuksen Baltic Sea Action Groupille (BSAG) tavoitteenaan vähentää Itämeren fosforikuormitusta Fostop® -tuotteidensa avulla.

Kalkkikiveä sukupolville

Kalkkikiven louhinta on pitkäkestoista liiketoimintaa ja monet Nordkalkin toimipaikoista ovat toimineet  vuosikymmeniä. Yhteisöt ovat kasvaneet kaivosten ympärille, ja ne ovat menestyneet kaivoksien ansiosta. Yhteiskunta on riippuvainen kalkkikivestä, ja Nordkalk takaa kalkkikiven jatkuvan saannin etsimällä uusia varantoja. Ruotsissa valmistelut kalkkikivikaivoksen avaamiseksi Bungeen Pohjois-Gotlantiin ovat jatkuneet jo kymmenen vuotta pitkittyneen oikeuskäsittelyn takia.

Lappeenrannassa saatiin syksyllä 2016 päätökseen läjitysalueiden laajennuslupaprosessi, joka käynnistyi vuonna 2012 ympäristövaikutusten arvioimisella. Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi kaivoksen ympäristöluvasta tehdyn valituksen, mikä tarkoittaa, että Nordkalk sai oikeuden olemassa olevan läjitysalueen korottamiseen ja laajentamiseen sekä uuden läjitysalueen perustamiseen. KHO:n päätöksellä ei ole vaikutusta tämänhetkiseen toimintaan, koska uusille läjitysalueille ei ole ollut tarvetta; useiden infraprojektien ansiosta Lappeenrannassa on hyödynnetty kaikki sivukivi. KHO:n päätös kuitenkin varmistaa toiminnan jatkon myös siinä tapauksessa, että sivukiveä joudutaan joskus tulevaisuudessa läjittämään.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.