Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Turvallisuus on aina #1

Turvallisuus ensin - Nordkalkin pitkän aikavälin tavoitteena on 0 työtapaturmaa

Tavoitteeseen pääsemiseksi turvallisuusasiat nostetaan esille kaikessa toiminnassa, ja turvallisuustyö perustuu OHSAS 18001 -standardille. Viime aikoina on panostettu voimakkaasti asenteisiin ja turvallisuusajatteluun. Tätä on tehty pitkälti turvallisuuskysymyksiin liittyvän viestinnän kehittämisellä ja turvallisuusjohtamiseen panostamalla. Koko henkilöstö on sitoutettu mukaan turvallisuustyöhön: henkilöstöä kannustetaan tarkkailemaan työympäristöään ja raportoimaan työpaikalla ja työmatkoillaan tekemiään turvallisuushavaintoja. Ajankohtaiset turvallisuusasiat käsitellään säännöllisesti palavereissa ja henkilöstölle järjestetyissä infotilaisuuksissa.
 
Kaikki henkilöstön tekemät turvallisuushavainnot käsitellään, ja niiden pohjalta ryhdytään tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin viimeistään kahden kuukauden sisällä. Tapaturmat ja niihin johtaneet syyt raportoidaan mahdollisimman nopeasti koko konsernissa. 

Maailman kärkeä työturvallisuudessa

Nordkalk Suomessa vastaanotti keväällä 2016 Työterveyslaitoksen koordinoiman Nolla tapaturmaa -foorumin myöntämän kunniakirjan työturvallisuudesta. Nordkalk saavutti vuoden 2015 turvallisuustulosten perusteella foorumin I-tason, joka on luokkaa ”maailman kärjessä”.  

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia jäsentyöpaikoilleen, jotka ovat menestyksekkäästi edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta, ja tapaturmien vakavuutta. Lisäksi edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Vyhtinen Lindstedt Virolainen

Nordkalkin edustajina kunniakirjan vastaanottivat tuotantojohtaja Kari Vyhtinen (vas.) ja työturvallisuuspäällikkö Juha Virolainen (oik.). Kuvassa myös prosessi-insinööri Ossi Lindstedt, yksi Nordkalkin työsuojeluvaltuutetuista.

12.5.2016 - Nordkalk maailman kärkeä työturvallisuudessa

Työturvallisuus 2016

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.