Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Turvallisuus on aina #1

Turvallisuus ensin - Nordkalkin pitkän aikavälin tavoitteena on 0 työtapaturmaa

Tavoitteeseen pääsemiseksi turvallisuusasiat nostetaan esille kaikessa toiminnassa, ja turvallisuustyö perustuu OHSAS 18001 -standardille. Viime aikoina on panostettu voimakkaasti asenteisiin ja turvallisuusajatteluun. Tätä on tehty pitkälti turvallisuuskysymyksiin liittyvän viestinnän kehittämisellä ja turvallisuusjohtamiseen panostamalla. Koko henkilöstö on sitoutettu mukaan turvallisuustyöhön: henkilöstöä kannustetaan tarkkailemaan työympäristöään ja raportoimaan työpaikalla ja työmatkoillaan tekemiään turvallisuushavaintoja. Ajankohtaiset turvallisuusasiat käsitellään säännöllisesti palavereissa ja henkilöstölle järjestetyissä infotilaisuuksissa.
 
Kaikki henkilöstön tekemät turvallisuushavainnot käsitellään, ja niiden pohjalta ryhdytään tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin viimeistään kahden kuukauden sisällä. Tapaturmat ja niihin johtaneet syyt raportoidaan 24 tunnin sisällä koko konsernissa. 

HS Case Tytyri 2015 wide

Kaupungin turvallisin työpaikka

Lohjalla Tytyrin kaivoksessa ja tehtaassa on työskennelty jo 1100 päivää ilman tapaturmia (tilanne kesäkuun 2016 alussa). Yksikkö sai saavutuksestaan julkisen tunnustuksen jo vuonna 2015 paikallisessa kisassa, jossa haettiin kaupungin turvallisinta työpaikkaa. Nordkalk voitti neljästä kilpailukategoriasta kaksi, perusteluina paras turvallisuuskehitys ja vähiten tapaturmia. Kilpailuhetkellä kaivoksessa ja tehtaassa oli työskennelty yli 700 päivää tapaturmitta. Henkilöstön edustajat arvioivat, että henkilöstö voi itse vaikuttaa turvallisuuteen, joka on hyvän ammattitaidon merkki.

12.5.2016 - Nordkalk maailman kärkeä työturvallisuudessa

Työturvallisuus 2015

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.