Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Käyttökateprosentti nousi kustannus-
tehokkuuuden jatkuessa hyvänä

Yleinen taloudellinen tilanne Nordkalkin päämarkkina-alueilla oli haastava koko vuoden 2015, mikä vähensi kalkkikivipohjaisten tuotteiden kysyntää.

Kysyntä Nordkalkin suurimmalla markkina-alueella, Suomessa, jatkui vaimeana. Euroopan Unionin pakotteet ja Venäjän heikko ruplan kurssi vaikuttivat markkinaan. Skandinavian markkina-alue oli hieman vahvempi, ja parhaiten suoriutui Keski-Euroopan alue, osin Nordkalkin tekemien laatu- ja palveluinvestointien ansiosta kilpailuilla markkinoilla. Myynti Nordkalkin kolmessa suurimmassa asiakassegmentissä  – rakentaminen, metalli ja kaivokset sekä GCC (paperipigmentti, jota tuottaa tytäryhtiö  Suomen Karbonaatti Oy) – jäi edellisen vuoden tasolle. 

Liikevaihto 2011 - 2015

Haastavissa markkinaolosuhteissa Nordkalk keskittyi edelleen strategisiin tavoitteisiin:

  • parantunut kustannustehokkuus
  • uuden liiketoiminnan kehittäminen
  • kannattava kasvu

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Nordkalkissa otettiin huhtikuun 2015 alussa käyttöön uusi toimintoihin perustuva toimintamalli, joka keskittyy yhtenäisiin prosesseihin ja parhaisiin käytäntöihin.

Nordkalkin ja sen asiakkaiden kilpailukyvyn turvaamiseksi kustannukset olivat erityistarkkailussa vuonna 2015. Sekä kiinteät että muuttuvat kustannukset laskivat mm. ostotoiminnon tehostamisen, parantuneen energiatehokkuuden ja alhaisempien energiahintojen ansiosta. Jatkuva toimintojen ja kustannustehokkuuden parantaminen johti korkeampaan käyttökateprosenttiin kuin vuonna 2014.

Käyttökate 2011 - 2015

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.