Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Kestävä kehitys perustuu kannattavuuteen

Kestävä kehitys perustuu kannattavuuteen, joka koituu kaikkien sidosryhmien parhaaksi. Kannattavuus tarkoittaa työtä ja toimeentuloa, parannuksia ja investointeja sekä mahdollisuuksia innovaatioihin. Uusilla tuotteilla ja ratkaisuilla vastataan maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja väestönkasvun aiheuttamaan luonnonvarojen lisätarpeeseen.

Kalkkikivi on monipuolinen ja usein korvaamaton raaka-aine. Sitä tarvitaan useilla teollisuudenaloilla sekä ympäristönhoidossa että maataloudessa. Käyttökohteiden monipuolisuus helpottaa talouden tasapainottamista suhdannevaihteluissa. 

Myynti asiakassegmenteittäin

Rakentaminen
Teräs & kaivokset
Paperi & Sellu
Ympäristö
Maanviljely
Muu teollisuus

Investointeja tulevaisuuteen

Vuonna 2016 valmisteltiin useilla nykyisillä toimipaikoilla louhinnan laajentamista kalkkikivireservien turvaamiseksi pitkälle tulevaisuuteen. Yksi mittavista hankkeista on Lappeenrannan avolouhoksen laajennus, jonka myötä Ihalaisen teollisuusalueen infrastruktuuri on uusittu. Tehdasalueelta häviää rakennuksia louhoksen tieltä; esimerkiksi vanha kalkkitehdas ja entisiä Parocin rakennuksia puretaan. Louhintatöiden edellyttämät kaavamuutokset käsiteltiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2016.

Lappeenrannan viranomaisille ja lähialueen asukkaille on järjestetty tiedotustilaisuuksia, joissa muutoksista on keskusteltu. Läheiselle asuinalueelle on sijoitettu uusi pölynmittauspiste, jonka keräämät mittaustulokset lähetetään naapureille kuukausittain kaivosalueella tehtävien rakennusten purkutöiden aikana.

Vuonna 2016 toteutettiin useita ympäristöinvestointeja, joilla varmistetaan tuotantoyksikköjen valmius käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) päästöjen rajoittamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Rakeistuslaitos Puolassa

Puolan Slawnossa otettiin kevätkesästä 2016 käyttöön rakeistuslaitos, joka tuottaa kalkkikivijauheesta valmistettavia rakeita maanparannukseen. Nordkalk AtriGran -rakeet lanseerattiin menestyksekkäästi Keski-Euroopan markkinoille kesäkuussa. Investoinnin myötä Slawnoon syntyi kolmisenkymmentä uutta työpaikkaa. 

Uusi kalkinlevitin Viroon

Virossa investoitiin uuteen kalkinlevittimeen, joka otettiin käyttöön vuonna 2016. Suuri osa Virossa ja Latviassa myydystä maanparannuskalkista myydään kokonaispalveluna, eli kalkki toimitetaan asiakkaalle pellolle levitettynä. Uusi kalkinlevitin hyödyntää GPS-järjestelmää, jonka avulla kalkkia levitetään tarveperusteisesti.

Lime spreader

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.