Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Sosiaalinen vastuu keskittyy ihmiseen

Nordkalkin menestys riippuu sen asiakkaiden menestyksestä ja kaikkien sidosryhmien - työntekijöiden, omistajien, tavarantoimittajien, lupaviranomaisten ja naapureiden - tyytyväisyydestä yrityksen toimintaan. Yhteiskunta hyötyy tarpeellisten tuotteiden saatavuudesta ja kannattavan yrityksen taloudellisesta vaikutuksesta.

Sidosryhmillä on erilaisia odotuksia Nordkalkia kohtaan. Kohtelemme kaikkia Rettig Group -konsernin yhteisten arvojen mukaisesti: avoimuus ja oikeudenmukaisuus sekä luottamus ja kunnioitus ohjaavat vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Neljäs arvomme, vaatimattomuus, tarkoittaa kykyä kuunnella ja ymmärtää erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä.
Nordkalk on sitoutunut kansainvälisiin, työjärjestö ILOn ja YK:n Global Compact -aloitteen määrittelemiin periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua ja korruption ehkäisyä. Emme hyväksy missään olosuhteissa lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä, korruptiota tai lahjuksia. 
Lue lisää sosiaalisesta vastuullisuudestamme:


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.