Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Tapahtumia 2015

Vuoden 2015 yksi suurimmista tapahtumista oli uuden One Nordkalk –toimintamallin lanseeraaminen, jonka myötä toimintatapoja yhdenmukaistettiin ja yksinkertaistettiin. Nordkalkin henkilöstö osoitti hienoa sitoutumista uutta toimintamallia kohtaan ja työskenteli aktiivisesti yhteisten tavoitteiden eteen.

Organisaatiomallin muutoksen myötä henkilöstö- ja työturvallisuusasioiden välinen yhteys syveni entisestään, kun ne yhdistettiin saman toiminnon alle. Se, että henkilöstö pystyy työskentelemään turvallisesti ja terveellisesti on tavoite, joka korostuu kaikessa kehittämistyössä. 

Työhyvinvointi ja henkilöstön kehitys

LV Kaivoksen-voimistelu 2014

Vuonna 2015 satsaukset työhyvinvointiin ja henkilöstön kehittämiseen jatkuivat. Kaikissa maissa järjestettiin työhyvinvointi-aiheisia luentoja ja aktiviteetteja sekä panostettiin esimiestyön kehittämiseen.  

Työhyvinvoinnin kehittäminen Nordkalkissa perustuu suunnitelmallisuuteen ja kehitystyötä ohjaavat vuosineljänneksittäin vaihtuvat teemat. Yksi vuoden 2015 keskeisistä teemoista oli ”aktiviisuus tuo iloa”, jonka kautta henkilöstöä haluttiin kannustaa aktiivisempaan elämäntapaan sekä työssä että vapaa-ajalla. Aktiivisuutta työpäiviin pyrittiin tuomaan taukoliikuntaa edistämällä. Suomessa suureen osaan tietokoneista asennettiin taukoliikuntaohjelma, joka tarjoaa lyhyitä taukoliikuntavideoita ohjelman käyttäjälle hänen itse määritteleminään ajankohtina, esimerkiksi tunnin välein. Taukoliikuntaohjelman opastuksella jumpattiin myös kokousten ja tapaamisten yhteydessä, jolloin osallistujat pääsivät nauttimaan hieman aktiivisemmasta ja erilaisesta taukohetkestä.

Ainoastaan toimistotyöntekijät eivät taukojumpanneet vaan myös tuotannon väki osallistui taukoliikuntaan. Esimerkiksi Lappeenrannan kaivoksessa työntekijät jumppasivat työfysioterapeutin johdolla. Taukoliikunnan avulla viriteltiin kehoa toiminta- ja työkuntoon sekä palauteltiin kireyksiä, jotta mahdolliset rasitusperäiset tuki-ja liikuntaelinvaivat pysyivät hallinnassa. Taukoliikunnasta saatujen positiivisten kokemusten perusteella taukoliikuntakonseptia päätettiin laajentaa vuonna 2016 myös muihin Nordkalk maihin kuin Suomeen. Jatkossa siis koko konserni taukoliikkuu!

Yhteistyö yhteisöjen ja koulujen kanssa

Dumpperikyyti 400 matala

Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä koulujen kanssa korostettiin vuonna 2015. Sekä Virossa että Puolassa Nordkalkin henkilöstöä perheineen kerääntyi yhteiselle piknikille. Näihin jokavuotisiin tapahtumiin sisältyy erilaisia terveyttä & turvallisuutta edistäviä toimia. 

Nordkalk toimii aktiivisesti yhteistyössä koulujen ja yliopistojen kanssa. Miedziankassa Puolassa vieraili 15 opiskelijaryhmää vuoden 2015 aikana. Viron Rakkessa Nordkalk on tehnyt yhteistyötä paikallisen koulun kanssa neljän vuoden ajan. Vuonna 2015 Nordkalk oli mukana antamassa kuukausittain opetusta esimerkiksi kemiassa, geologiassa ja yhteiskuntaopissa oppilaille.

Suomessa kehitettiin oppilaitosyhteistyötä Stipendinä kesätyö –ohjelman kautta. Ohjelma oli suunnattu 16-17 –vuotiaille opiskelijoille ja ohjelman tavoitteena oli tarjota nuorille arvokasta työkokemusta pelkän rahallisen korvauksen sijaan. Opiskelijoita ohjasi työpaikalla heitä varten nimetty kummi. Nuoret työskentelivät työturvallisuutta ja siisteyttä parantavissa työtehtävissä ja maalasivat mm. aitoja, portaita ja muita vaaran paikkoja huomiovärein ja järjestivät työkaluja oikeille paikoilleen.

Nordkalk Future - sisäinen koulutusohjelmamme

NK Future osallistujat 2015

Nordkalkin oma sisäinen koulutusohjelma Nordkalk Future saatettiin loppuun vuoden 2015 keväällä. Koulutusohjelmasta valmistui 16 henkilöä, jotka olivat ohjelman kautta saaneet työkaluja mm. strategiseen ja innovatiiviseen ajatteluun, johtajuuteen sekä vuorovaikutukseen. Kansainvälinen Nordkalk Future järjestettiin kolmatta kertaa, tällä kertaa yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa.


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.