Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Kannattavaa liiketoimintaa vastuullisesti

Nordkalkin tavoitteena on pitkäaikainen ja kannattava liiketoiminta, jota toteutetaan vastuullisesti. Olemme sitoutuneet kestäviin toimintatapoihin ja rehellisyyteen, kuten yhtiön eettinen ohjeistus (Code of Conduct) määrittelee. Se koskee Nordkalkin koko henkilöstöä.

Noudatamme toimintamaissamme sovellettavan oikeusjärjestelmän lakeja ja vaatimuksia sekä paikallisia sääntöjä. Lisäksi Rettig Groupin ja Nordkalkin sisäiset toimintaperiaatteet ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja vältämme kaikkea sellaista toimintaa kilpailijoidemme ja muiden tahojen kanssa, joka saattaisi olla asiakkaillemme vahingollista. Henkilöstömme saa säännöllisesti kilpailulainsäädäntöön liittyvää koulutusta, mikä varmistaa henkilöstön tietoisuuden kilpailusäännöistä.

Kohtelemme ihmisiä kunnioittaen ja annamme kaikille samanlaiset mahdollisuudet. 

Kannatamme Yhdistyneitten kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Kohtelemme ihmisiä kunnioittaen ja annamme kaikille samanlaiset  mahdollisuudet henkilökohtaiseen kasvuun ja ammatilliseen kehittymiseen, riippumatta sukupuolesta, iästä, rodusta, etnisestä taustasta, vammasta, kansalaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, uskonnosta, poliittisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai taloudellisesta asemasta tai asemasta yhtiössä.

Nordkalk on sitoutunut kansainvälisiin,  työjärjestö ILOn  ja YK:n  Global Compact -aloitteen määrittelemiin periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua ja korruption ehkäisyä. Emme hyväksy missään olosuhteissa lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä, korruptiota tai lahjuksia.

Pyrimme ylittämään lain asettamat vaatimukset. 

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja pyrimme ylittämään lain asettamat vaatimukset. Pyrimme pitämään toimintamme ympäristöön aiheuttamat vaikutukset mahdollisimman vähäisinä käyttämällä parhaita mahdollisia menetelmiä ja tekniikoita.


Menestyksemme riippuu asiakkaidemme menestyksestä. Asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden ymmärtäminen edistää oman toimintamme ja asiakkaittemme prosessien  jatkuvaa parantamista.

Pyrimme hyvään yhteistyöhön ja yhteydenpitoon toimipaikkakunnillamme.

Nordkalkin kalkkikivipohjaiset tuotteet myötävaikuttavat elämän perusedellytyksiin: puhtaaseen veteen ja ilmaan sekä hedelmälliseen maaperään. Toimitamme useille teollisuudenaloille raaka-ainetta, jota ilman moderni yhteiskunta ei toimisi.


Vastuullisuus-otsikon alta löytyvät sivut muodostavat Nordkalkin vastuullisuus- ja ympäristöraportin, jota olemme julkaisseet vuodesta 1996 lähtien. Näillä sivuilla voi neljännesvuosittain seurata, miten saavutamme tavoitteemme työterveydessä ja ympäristötyössä.

Countryside 600px

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.