Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Euroopan kaivosviranomaiset vierailivat Tytyrissä

Nordkalk (info a nordkalk.com), 1.10.2015

Euroopan kaivosviranomaiset vierailivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin isännöimänä Suomessa syyskuun puolivälissä. Nordkalk sai ilon esitellä toimintaansa, kun viranomaiset tulivat tutustumaan myös Nordkalkin kalkkikivikaivokseen Tytyrissä, Lohjalla.

Euroopan kaivosviranomaisilla on tapana kokoontua joka vuosi, ja tällä, järjestyksessään 21. kerralla, teemana oli kaivosten ja kaivostoiminnan sosiaalinen hyväksyntä. Se on teemana hyvin ajankohtainen, sillä viimeaikoina niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on nähty, että pelkkä viranomaislupa ei enää riitä. Uudet kaivokset herättävät paljon kysymyksiä, ja kaivosyhtiöiden on tehtävä kovasti töitä ansaitakseen toiminnalleen yhteiskunnan ja alueen asukkaiden yleisen hyväksynnän. Kaivosviranomaisten kanssa käydyssä keskustelussa todettiin, että kaivosyhtiöt voivat vähentää ihmisten huolta ja lisätä tietoutta kertomalla avoimesti toiminnastaan ja ottamalla kaivosten lähipiirissä asuvat ihmiset mukaan vuoropuheluun.
Saksalainen kaivosylitarkastaja Bernhard Cramer puhui siitä, miten kaivosyhtiöiden kohtaamat ongelmat tuntuvat olevan eri puolilla Eurooppaa erilaisia, mutta kuitenkin samansukuisia:
- Suomessa monet kaivokset sijaitsevat syrjäseuduilla, kun taas Euroopassa ne ovat usein keskellä tiivistä asutusta. Lähtökohdat kaivoksen perustamiselle ovat erilaiset, ja kaivosten vastustajat käyttävät eri argumentteja, mutta lopulta hyväksyntä kaivostoiminnalle saadaan samanlaisin keinoin, eli kertomalla toiminnasta avoimesti ja osoittamalla toiminnan vastuullisuus käytännössä.
Kaivosviranomaisia kiinnosti kuulla, miten Nordkalkilla on tapana kertoa toiminnastaan lähiasukkaille. Nordkalkilla on Suomessa kalkkikivikaivokset lähellä asutusta mm. Lohjalla, Paraisilla ja Lappeenrannassa. Perinteisten viestintäkanavien kuten netin hyödyntämisen lisäksi kaikilla toimipaikkakunnilla järjestetään säännöllisesti naapuri-iltoja, joissa lähiasukkailla ja muilla halukkailla on mahdollisuus kuulla ja kysyä Nordkalkin toiminnasta ja mm. ympäristöasioista. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä kaupungin edustajien ja muiden viranomaisten kanssa.
Koska turvallisuuskysymykset ovat aina ajankohtaisia, Nordkalkin Tytyri-Sipoo-yksikön päällikölle Janne Lindströmille esitettiin kysymys, mitä turvallisuus Nordkalkissa tarkoittaa. Lyhyesti ilmaistuna se tarkoittaa sitä, että mietitään ennen kuin ryhdytään toimeen.
Emmi Nuppula

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.