Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalkin kesätyöstipendillä arvokasta työkokemusta

Nordkalk (info a nordkalk.com), 12.6.2015

Nordkalkissa on ollut kesällä 2015 käynnissä Stipendinä kesätyö -ohjelma. Se suunnattiin 16-17-vuotiaille nuorille, ja sen tarkoituksena oli antaa pelkän rahastipendin sijaan nuorelle mahdollisuus hankkia myös työkokemusta.

Nordkalkin kesätyöstipendin saajat Mauno Terävä (vas.), Ella Hytönen ja Juuso Kaarlaakso

Nordkalk on myös omalta osaltaan halunnut parantaa alaikäisten nuorten työllistymismahdollisuuksia ja samalla lisätä heidän työelämävalmiuksiaan.

Nuorten työtehtävät liittyivät Nordkalkissa käynnissä olevaan työturvallisuuskampanjaan, jonka keskeisenä teemana ovat siisteys ja järjestys. Nuorelle nimettiin työpaikalla kummi, joka perehdytti hänet työtehtäviin ja ohjasi työntekoa. Kesätyöstipendi jaettiin tänä kesänä kolmelle opinnoissaan menestyneelle ja motivoituneelle nuorelle Lappeenrannassa, Lohjalla ja Paraisilla.

Lappeenrannassa stipendin saajaksi valittiin Mauno Terävä. 16-vuotias Mauno opiskelee kemianprosessialaa Saimaan ammattiopistossa. Mauno on harrastanut pitkään jalkapalloa ja jääkiekkoa ja nykyisin harrastuksiin kuuluu myös rumpujen soitto. Luonteeltaan Mauno on vilkas, sosiaalinen ja puhelias. Mauno kiinnostui kesätyöstipendistä Nordkalkiin suuntautuneen tutustumiskäynnin yhteydessä. Erityisesti mukavat työtilat ja viihtyisä ilmapiiri kiinnittivät Maunon huomion. Maunon työtehtäviin Nordkalkissa on kuulunut liikennelaskentaa, pihojen siivousta ja kunnossapitotöitä.

Lohjalla stipendin saajaksi valikoitui Juuso Kaarlaakso. Juuso on 17-vuotias ja hän suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoa Luksian ammattiopistossa Lohjalla. Juuso on luonteeltaan positiivinen ja sosiaalinen. Harrastuksiin kuuluu salitreeni. Juuso kiinnostui Nordkalkin kesätyöstipendistä kuultuaan kesätyöstipendi -ohjelmasta koulun kautta. Hän pitää arvokkaana työstä saatavaa kokemusta ja uskoo siitä olevan hyötyä myös tulevaisuudessa. Juuson työtehtävät ovat liittyneet Tytyrin toimistorakennuksessa käynnissä olevaan remonttiin. Juuson tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä avoimia, mutta hän haluaa työskennellä sähkön ja tekniikan parissa.

Paraisilla stipendin sai Ella Hytönen. Ella on 17-vuotias opiskelija Paraisten lukiosta. Luonteeltaan iloisen, sosiaalisen ja aktiivisen Ellan harrastuksiin kuuluvat liikunta ja musiikki. Ella kiinnostui Nordkalkin kesätyöstipendistä, sillä hän haluaa hankkia työkokemusta eri aloilta. Lisäksi hän arvostaa sitä, että kesätyöpaikka löytyi omalta kotipaikkakunnalta. Ellan työtehtävät ovat koostuneet erilaisista siivous- ja kunnossapitotöistä. Ella haaveilee lastenlääkärin tai liikunnanopettajan ammatista, mutta työkokemus Nordkalkissa on avannut hänen silmiään myös muille aloille.

Teksti: Elina Heinonen, HRD-asiantuntija
Lisätietoja ohjelmasta: Katja Lindholm, henkilöstöpäällikkö, puh. 020 753 7512

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.